“Kardeşim sorularınız düşünen aklın güzel soruları. 
Aklı bugünkü bilgisayar anlayışıyla bilgisayar programına benzetmek mümkün. İnsan beynine doğuştan yüklenen ilahi bir program. Bu programın bir kısmı bizim vücudumuzun işleyişini sağlıyor, yaşama, yeme,içme, vs vs. 

Kortekse yüklenen akıl programı ise baz olarak her insanda doğuşta normal bir bilinç seviyesine kadar işlem yapma kapasitesine sahip durumda ama bu baz bilinç seviyesinin ileri boyutlarına yükselmek insanın eğitimi, derin düşünme yeteneğini geliştirmesi ve bedensel/nefsani heva ve heveslerini iradesinin kontrolü altına almasıyla doğru orantılı olarak gelişiyor. Vücud kaslarını çalıştıranların vücudları nasıl farklılaşıyorsa, eğitilen ve derin düşünenlerin beyin hücrelerinin dandirit denilen başka sinir hücreleriyle iletişime geçen kollarının sayısı artıyor ve daha üst bilinç seviyelerine yükseliyorlar. Tarihteki filozofların, bilim adamlarının vb beyinsel kapasitelerinin yüksek olmasının sebebi bu. Bu yüksek bilinç kapasitesine yükselen beyin ya kendinde doğuştan mevcut olan apiori  evrensel bilgilere ulaşmakta veya kozmik bilinç olarak tanımlanan evrensel bilinçle bugünk0 wireless internet ağı gibi bir iletişime bağlanmakta ve her iki yola da sezgi yoluyla bilgiye ulaşmak denilmekte. Arşimed, Pisagor, Sokrat, Eflatun, Aristo, Dekart, Tao, Buda, Einstein, Tesla vs hemen heosi böyle bir olayı tarif ediyorlar. 

İnsanın evrensel doğası değişmediği için bir anlamda bu bilinç seviyesine ulaşan akıllar hiç değişmeyen insani gerçekleri yakalayabiliyorlar ama insan bilincinin dış dünya hakkındaki bilgisi devamlı ilerlemek zorunda. Bir anlamda evrensel bilinç de devamlı tekamül ediyor. Değişmeyen yönleri olduğu kadar, devamlı gelişen yönleri de var. 

Bugünün aklı dünün aklından ilerde olmak durumunda her zaman.”

ALINTI ( GY)