Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı'ndan, 20 Nisan 2020'den itibaren Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerine devredilen koleksiyonlardan tasnif süreci tamamlandı. Atatürk Koleksiyonu dahil, 8 koleksiyon araştırmacılara açıldı. Belgeler arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 1907'de aldığı Orta Asya Türk tarihi, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarla ilgili de kısa notları yer alıyor. Atatürk'ün, Göktürk Yazıtları'ndan Doğu Türklerine, Türklerin yaşam tarzlarından Kafkasya ve Anadolu'ya gelişlerine ve ilk kurulan Türk devletlerine ait bilgileri, Osmanlıca ve zaman zaman Latince harfleri kullanarak, derlediği görülüyor. Tarihçi Prof. Dr. Osman Köse, belgelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Atatürk, Orta Asya'daki Türk tarihinin ilk evrelerinden itibaren 10, 11, 12. yüzyıla kadar, yani Selçuklu, Osmanlı dönemine kadar çok geniş bir alanı okumuş ve burada önemli gördüğü yerleri not almıştır."

MECLİS'TE TARİHİ KONUŞMA

"Meclis'tesi konuşma notlarında Atatürk, Cumhuriyetin temellerinin artık oturduğunu, 4 yıllık evrede Türk milletinin kendisine has olan, layık olan idare şeklinin cumhuriyet olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Atatürk, notlarında Cumhuriyetin gelişeceğini ve temellerinin sağlam olduğuna dikkat çekiyor."

Ata'nın notları arasında, aynı zamanda doktor olan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey'den gözlük talebi de var.

Mustafa Kemal'in, Tevfik Rüştü Bey'den numarasız güneş gözlüğü talebine ilişkin belge.

Srebrenitsa Soykırımı Srebrenitsa Soykırımı

Atatürk'ün 1907'de aldığı Orta Asya Türk tarihi, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlara ait notlar.

Mustafa Kemal Paşa'nın Reis-i Cumhurluğa 2. kez seçilmesi dolayısıyla yaptığı konuşma.

Editör: Kerim Öztürk