1) Suyun kaldırma gücü: ARŞİMED değil
HZ.NUH dur. (2 bin sene önce) 

2) Kan dolaşımı: WİLLİAM HARVEY değil
İBNİ NEFS bulmuştur. (300 sene önce)

3) Yerçekimi kanunu:İSAC NEWTON değil
BİRUNİ*  bulmuştur. (500 sene önce)

4) Atomun parçalanacağı: 
-ALBERT EİNSTEİN değil
CABİR BİN HAYYAN buldu.
(1.100 sene önce)

5) Gözün yapısı ve eser:
-PAPAZ KONSTANTİN  (Liber Pantegni kitabı)
ALİ BİN ABBAS buldu (Kitabul Melik kitabı)
Papaz Konstantin, Ali bin Abbasın kitabını tercüme edip, ben yazdım diye kandırmıştır.

6) İlk mikrobu keşfeden:
-LOUİS PASTEUR  değil 
AKŞEMSEDDİN bulmuştur (500 sene önce)

7) Amerika kıtasını keşfeden:
-KRİSTOF COLOMB değil
PİRİ REİS olmuştur.
(Piri Reis çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasını da çizmiştir)

8) Differansiyel hesabını:
-İSAC NEWTON değil
SABİT BİN KURRA yapmıştır.
(800 sene önce)

9) Binom formülü:
-İSAC NEWTON  değil
ÖMER BİN HAYYAM bulmuştur.
(600 sene önce)

10) Geometri: RENE DECART değil
SABİT BİN KURRA bulmuştur.
(700 sene önce)

11) Dünyanın dünyası:
-NİKALAUS KOPERNİK  değil
BİRUNİ bulmuştur. (500 sene önce)

12) Dünyanın yuvarlaklığı:
-GALİLEO GALİLE değil
BİRUNİ bulmuştur. (600 sene önce)

13) Rüzgarın hızı,hava yoğunluğu:
-EVANGELİSTA TORİÇELLİ değil
ABDURRAHMAN EL HAZİNİ bulmuştur.
  (500 sene önce)

14) Azamut kadranı (Yıldız ölçer):
-REGİOMONTANUS  değil 
CABİR BİN EFLAN bulmuştur. 
  (300 sene önce)

15) Fosforun bulunuşu:
-HENNİG BRAND değil
BEŞİR  bulmuştur.

16)* Verem mikrobu: 
-ROBERT KOCH  değil
KAMBUR VESİM  bulmuştur.(200 sene önce)

17)* Uzayın Haritası:
-JOHANNES KEPLER  değil
İBNİ ŞATIRA*  çizmiştir. (200 sene önce)

18) Güney Kutbu'nun keşfi:
-ROALD AMUNDSEN değil
PİRİ REİS*  bulmuştur.
  (400 sene önce Dünya haritasında çizmiştir)

19) Paskal üçgeni:
-BLAİSE PASCAL  değil
ÖMER HAYYAM bulmuştur. (600 sene önce) 

Aselsan ve Karsan'dan yerli ve milli elektrikli minibüs Aselsan ve Karsan'dan yerli ve milli elektrikli minibüs

20) Dünyanın Güneş etrafında 365 günde dönmesi:
-KLAUDYOS BATLAMYUS  değil
EL BATTANİ bulmuştur.(700 sene sonra)
Batlamyus 260 gün olarak hesap bu etti,
Battani 365 gün olarak buldu)
   
Daha nice önemli buluşlara imza atan İSLAM ALİMLERİ iken malesef onları tanımıyoruz.

Editör: Kerim Öztürk