Kültürel ortak mirasımız olan ,Tarihi ve turistik yerlerimiz yağmalanıyor binlerce yıllık göllerimiz Hazine Avcıları tarafından kepçelerle deşiliyor, maden sahaları için ormanlarımız kesiliyor , Şimdide sırada Kürtün Örümcek ormanlarında, bulunan, yedi asırlık ağaçlar çıra ve çam sakızı için yaralayan magandalar var, buralara neden gerekli önem verilmiyor ve neden yeteri kadar korunmuyor bu ağaçları bu hale getirenleri kırıyoruz Ayrıca bu ağaçların onarımı için bu kısımların çamurla sıvanması gerekiyor ancak Gördüğümüz kadarıyla ağaçların bu kısımları farklı ağaç kabukları çivi ile buralara çakılarak yani göz boyanarak kapanmaya çalışılmış çok üzücü bir durum yetkilileri göreve davet ediyoruz..

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırları içinde 38 bin hektarlık alana yayılan Örümcek Ormanları, barındırdığı birçok ağaç türüyle Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri olma özelliğini koruyor.

ANIT AĞAÇLAR

Örümcek Ormanlarında doğu ladininin yanı sıra batı kayını örneklerinide içerisinde barındırıyor,  "Ormanın 263 hektarlık bölümü, Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizdeki en yüksek ve çaplı köknar ve ladin ağaçlarını bünyesinde barındırması nedeniyle Orman Bakanlığınca 1998'de koruma alanı ilan edildi. Örümcek Ormanları Tabiat Koruma alanı içinde yer alan 4 köknar tescil edilerek koruma altına alınmıştır. 61,5 metre boyundaki Karadeniz köknarı, Avrupa'nın en uzun köknarıdır. Ormandaki doğu ladinleri ise 57,6 metreyle en boylu, 1,92 metre çaplarında en büyük çap ve çevreye sahip ağaçlar arasında yer almaktadır. Yaşlarının ise 450 olduğu tespit edilmiştir.”

GEN KORUMA ALANI

Örümcek Ormanları içerisinde, bin 450 rakımda Gen Koruma Alanı bulunduğunu da ifade ederek, "Bu orman, Ladin Gen Koruma Alanıdır. Bu alanda belli zamanlarda çelik ya da tohum alınarak ülkemizin değişik yerlerinde dikimi yapılmaktadır. Gen Koruma Ormanının daha yukarılarında sarıçam ormanları ile karşılaşıyoruz. Sarıçam bölümünde çok özellikte bitki çeşitliliği, çok sayıda otsu bitkiler yer almaktadır.

"AĞAÇ ÇEŞİTLİLİĞİ ORMANIN GENETİK DEĞERİNİ ARTIRIYOR"

 Örümcek Ormanlarındaki ağaç çeşitliliğinin ormanın genetik değerini artırdığını kaydederek, şunları söyledi:  "Türkiye'de karışık ormanlarımız var ancak farklı mesafelerde görülecek ağaç türleri, Örümcek Ormanlarında mevcut. O nedenle Örümcek Ormanları çok farklı orman özelliği taşımakta. Örümcek Ormanları, Zigana ve diğer ormanlara göre daha kapalı olduğundan dolayı çeşitliliği belirlemek için çok daha detaylı çalışmak gerekiyor. Kapalı ormanlarda tür çeşitliliğinin az olması beklenir fakat Örümcek Ormanlarında farklı yükselti basamaklarında farklı ağaç türleri olduğu için örtü altı zenginliği de çok çeşitli. Bu farklı çeşitlilikten dolayı bölgede adeta mikroklima özelliği var. Bu, nemi ve sıcaklığı belli düzeyde tutuyor. Bu nedenle birçok bitki çeşidinin yaşamasına ve büyümesine imkan sağlıyor."

ÖRÜMCEK ORMANLARININ ÖZELLİKLERİ

Labirenti andıran patikaları, göğe tırmanan ağaçları, hırçın yamaçları, çağıltılı dereleri, şelaleleri, bitkileri ve barındırdığı hayvanlarıyla Avrupa’nın en uzun köknar ve ladinlerinin boy verdiği bir ağaç müzesidir..

Gümüşhane’nin Kürtün ilçe sınırları içerisinde bin 215 metre rakımda yer alan Örümcek Ormanlarının, 38 bin hektar alana yayıldığı belirtilirken, Avrupa’nın en uzun köknarları ve Balkanların, Kafkasların en boylu ve çaplı ladinlerinin yer kaydedildi.

Kürtün ilçe merkezine 12 kilometre mesafedeki Örümcek ormanları içinde yer alan anıt köknarların en büyüğünün 61,5 metre boyunda, 2.19 metre çapında ve çevre genişliği de 6.91 metre olup Avrupa’nın en büyük köknarıdır.

Diğer yandan Örümcek Ormanları içerisinde yer alan Avrupa’nın en uzun köknarları 54,5 metre, 53,5 metre,52,5 metre boylarındadır, bu ölçülerdeki diğer köknarların ise 450 yaşında olduğu vurgulandı. Örümcek ormanlarında bulunan köknarlara balta vurulmasın kesilmesin diye, sırım gibi düz pürüzsüz, yakışıklı gövdeleri damgalanarak koruma altına alınıyorlar.

Kürtün ilçesine bağlı Çıkrık düzü mevkiinde bin 370 metre rakımda bulunan Doğu ladin ağaçlarının Balkanlar ve Kafkasya’nın en uzun ve çaplılarının da Örümcek ormanlarıdır. En büyüğünün boyu 57,6 metre çapı 2,11 metre ve çevre genişliği de 6,65 metre, diğer ladinlerin ise 54 metre, 49 metre boylarında ve 450 yaşlarındadır..

ANIT AĞAÇ KRİTERLERİ ve GÜMÜŞHANE'DEKİ ANIT AĞACLAR..

Anıt ağaçların bilimsel tanımı ‘’Yaş,çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan yöre folkloründe , kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlar anıt ağaçlardır. ‘’biçiminde yapılmaktadır.(ASAN,1992,s.18) Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir ağacı anıt yapan özelliklerin başında fiziksel boyutlar gelmektedir. Özellikle çap ve boy gibi doğrudan göze hitap eden fiziksel özellikler bu konuda en etkin belirleyicidir. Ancak , izleyenler de takdir ve hayranlık duygusu uyandırmak suretiyle birey ve toplum teknolojisini etkilese de, bu iki ölçüt, yani çap ve boy, bir ağacı anıtlaştırmak için yeterli değildir. Çünkü anıt ağaçların kuşaklar arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olması da zorunludur. Salt bu zorunluluk nedeniyledir ki Kava , Söğüt, Kızılağaç, gibi ağaçlar nedenli hacimli ve görkemli olursa olsunlar anıt sayılamazlar. Diğer taraftan , çalı ve bodur ağaç formunda olan örneğin Kermes Meşesi **** Şimşir gibi – ve ne kadar yaşarsa yaşasın ,çap ve boy gibi görsel ölçütler yönünden doyurucu olamayan , yöre kültürü ve tarihi açısından herhangi bir anlam taşımayan yaşlı ağaçlarda , bilimsel açıdan ne denli önemli olursa olsun anıt ağaç sayılmazlar. Çünkü , eğer albenisini arttıran renkli çiçekleri veya ilginç bir yaprak oluşumuna sahip değilse , kendisini izleyen sıradan insanlar için betonlaşan çevrede yeşili ve doğayı anımsatan canlı bir varlık olma dışında hiçbir anlam ifade etmezler.

EVLİYA ARDICI (TABİAT ANITI)

Şiran İlçemiz Kırıntı Köyünde  2123 metre rakımda bulunan  700 yaşındaki Ardıç ağacının 4.80 metre boy 1.32 metre çap ve 4.15 metre çevre genişliğine sahiptir.

ANIT AĞAÇ-GÖKNAR (4)

BULUNDUĞU YER:ÖRÜMCEK ORMANLARI–KÜRTÜN

YAPILIŞ TARİHİ:450 YAŞINDA

TESCİL DURUMU:TESCİLLİ (1.DERECEDE SİT ALANI)

ANIT AĞAÇ – LADİN

Kürtün İlçesi Örümcek Ormanları sınırları içerisinde olan doğu ladinlerinin ,57.6 metreyle en boylu ve 192.0 (cm) çaplada en büyük çap ve çevreye sahip ağaçlar arasında yer almaktadır.        

Kürtün İlçesi Örümcek Ormanlarız Çifte Köprü mevkiindedir.Doğu Karadeniz Göknarı türüne ait bulunmaktadır. Bu Ağaçlardan ikisi  169 nolu bölmede,diğer ikiside  159 nolu bölmededir. 61.5 metre boyundaki  Karadeniz Göknar’ının   Avrupanın en uzun Göknarı olduğu söylenir.Anıt Meşcere olarak adlandırılabilir. 

ALİ AĞANIN KAVAĞI

Anıt Kavak,Şiran İlçesi Kırıntı Köyünden,köy mezarlığı istikametinde yolun altındadır. 500 yaşındaki kavak ağacının 30 metre boy,1.55 metre çap ve 4.15 metre çevre genişliğine sahiptir.

Gümüşhaneliler Kültür Sanat Çevre ve Sosyal Dayanışma Derneği

#GÜDAP