İtalyan ve Alman Bilim insanları sonunda Etrüsklerin sırrı çözdüler. Buna göre; Etrüskler, Genç Neolitik ve Tunç Çağı'nda, yaklaşık MÖ 6000'den MÖ 3500'e kadar Bozkırdan bölgeye göç eden Turanilerden türemiştir. Biz deyince ırkçı oluyoruz onlardan okuyun.

Fethiye Sarper Erdemgil : ‘’DÜNYAYI YÖNETEN GEN (R1 B) TÜRK GENİDİR’’ –

https://www.ngazete.com/fethiye-sarper-erdemgil-dunyayi-yoneten-gen-r1-b-turk-genidir-6108h.htm

1939'a kadar okutulan Lise 1 tarih kitabından Etrüks tarihi kaldırılıyor. Ve yerine Yunan ve Roma Tarihi konuluyor. Bu kitapta Etrüks’lerin Türk olduklarını DNA belgesiyle göreceksiniz. Avrupa medeniyetinin temelini oluşturan Türk Etrüksler’i Türk tarihinden silenler UTANSIN!Etrüksler’in silinmesi, Türklerin, insanlığın medeniyet geçmişinde oynadıkları rolü yok etmek anlamındadır. Bugün Türkiye’de yaşayan insanların hafızasından Etrüksler silinmiştir!

Türkler bugün, 1071’de medeni dünyaya saldırmış vahşi bir çoban topluluğu olduklarını birbirine anlatıyor! Eğitim sistemimizde bunu bilen sınıfı geçiyor. Bugün bize ezberlettikleri şudur: Orta Asya’dan geldik. Anadolu’yu aldık. Balkanlar’ı aldık. Viyana’ya kadar gittik. …

O da sana diyor ki; "seni Viyana’dan kovduk. Balkanlar’dan kovduk. Anadolu’dan da kovacağız. Ana yurdun Orta Asya’ya git!"  Adam bize öğretiyor. Onun öğrettiğini biz ona anlatıyoruz. O da ters etki yapıyor. "Geldiğin yere git" diyor. Koloni eğitimin feci sonuçları bunlar…Savaşın ve Barışın Ustaları: Türkler Tamamının anlatıldığı link burada https://www.youtube.com/watch?v=eyZEibnILi8&feature=youtu.be

Eski çağlarda Türk ismi kullanılmazdı, Turani tayfalara Grekler İskit, Persler Saka, Tevrat Aşkenaz, Çinliler Sai, Romalılar Hun, Bizanslılar Türk demiştir. Selçukluların 1071'de Anadolu'ya girişine Ermeni tarihçi Kiragos; "İskitler geri döndü" demiştir. Türk Tarih Tezi OKUT!

Saka/İskit Uzmanı Prof Dr İlhami Durmuş hocanın kitabını okuyamayanlara fırsat. Bozkırın Kuyumcusu İskitlerin yaptığı işçiliği değil 2800 yıl önce, bugün yapılamıyor. PEKİ: Eski Türkler bu kadar yüksek bir uygarlıktan sonra neden bu kadar çok düştüler?

Prof dr Mehmet Bayrakdar: Mısır Piramitlerini ilk kuranlarda, Tekerleği ilk icad eden de, İlk yazıyı, dili edebiyatı, efsaneyi icad eden de Türklerin Ataları Sakalardır. "Türkler yoğurttan başka ne icad etti ki?!" diyen 'maraz kitle' ye duyurulur...

Etrüsk Kurganlarından çıkan Jade taşı Avrupa'da bulunmuyor. Jade-Yeşim taşının tek kaynağı ise Doğu Türkistan'da bulunmuştur.

James Fergusson, 1872'de yayınladığı 4 ciltlik Mimarlık Tarihi adlı eserinde; Avrupa'ya Hint-ariler gelmeden önce Turanlılar gelmişti derken, ilave ediyor: Avrupa'daki tüm kurganları-dolmenleri Turanlılar inşa etmiştir. Bunları biz desek faşist derler!

Dolmenler, Tümülüsler ve Jade Taşı Turanidir. Schliemann'ın 1870'lerin başında kazdığı Truva'da JADE TAŞI'ndan yapılmış cok sayıda balta ve gerdanlık su yüzüne çıkartılmıştır. 6000 yıl önce bu taşları işleyecek teknoloji Avrupa'da bulunmuyor, Türkistan'da bulunuyordu.

19. Yyda Avrupalı bilginler tarih tezi çatışmalarının kilidi durumuna gelen JADE taşını araştırmak üzere Asya'ya gitmiş, bu taşın binlerce yıldır Türkistan’ın Hotan, Yarkent, Bogdu-ula, Lolan ve Miran yörelerinde Türklerce çıkartılıp, işlenerek Çin’e satıldığını saptamışlardı.

"Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." Mustafa Kemal Atatürk

Bundan 250 yıl geriye giderseniz Amerikalı, 900 yıl geriye giderseniz de Rus bulamazsın! 1200 yıl geride İngiliz, 1700 yıl geride Fransız, 2000 yıl geride ise Alman bulamazsın. Ama İnsanlık tarihinde ne kadar geriye giderseniz gidin Türk bulursunuz.

Avrupalı tarihçilerin bir kısmı Sakaların üstün bir medeniyet kurduğunu kabul edip bunları eserlerinde yazmıştır. Lakin, baştaki makalede olduğu gibi, Turanilere kimi zaman "Koyun ve At Çobanı", "Atlı Süvari Medeniyeti", "Çoban Krallar"da denilmiştir.

Çin Medeniyetinde olduğu gibi, Mısır Medeniyetinin kök kültüründe de Turanilerin/Sakaların imzası vardır. SONUÇ: "Özünü kaybedersen yolunu bulamazsın..."

DİNLENME MODU -1 Dukha Türkleri

Kültür savaşı en önemli savaştır. Kültür savaşını kazanamazsan, ne ekonomik ne askeri hiç bir savaşı kazanamazsın, kazansan da kaybedersin! Bunları Atalarımız yaptı. Bunları Yunanlı, Ermeni, İngiliz yapsaydı bilin ki; onlar efendi biz köleydik hala! Uyanmak gerek artık...

-Gordiyon Tümülüsleriyle (Kurgan-Korunan Mezar/Korugan) Altay Kurganlarının karşılaştırılmasını yapan ABD ve Rus bilim insanları çok şaşırır zira Anadolu'daki Tümülüsler ile Ukrayna ve Altaylardaki Kurganların tarzı bire bir aynıdır. Meraklısına link:

Herodot, Anadolu şehir devletlerini de anlattığı eserinde, Miken uygarlığının (MÖ 1600-MÖ 1100) eski Yunan ile alakası olmadığını belirtip Anadolu'da Turanlıların öteden beri var olduğunu belirmiştir. Gordiyon Tümülüsleriyle Altay Kurganları kıyaslanınca Herodot doğrulanmıştır

Kırgızistan Saymalıtaş Tanrı Tamgası ile Hitit Güneşi Tengri Damgası aynı. İlginç olan dönemler de aynıdır. Hititlere bu damgayı bırakan Hattiler de Turanidirler.

O gün her yaştan, her meslekten insanlar Atatürk'ü dinlemeye gelmişti. Atatürk de onlara diyor ki; "Türklüğün unutturulmuş büyük medeni vasfını bütün Dünya'ya yeniden tanıttık..."

"Sevinmesin ey zalımlar, öldüğüme benim benim..." (Selda Bağcan eşliğinde)

-Yakut, Olena'nın adı Rus, dili Rus, peki bu kültür kimindir? Rus'un mu Saka-Yakutların mı? Demek ki dil farklılaşıyor diye binlerce yıllık kültürünü kimse terk etmiyor. (Çalgı: Ağız topuzu veya kopuzunu Şamanlar asırlardır törenlerinde kullanıyorlar)

Dünya'daki ilk koç başlı mezar taşı Sibirya/Hakasya’da bulundu (MÖ 3.000), Son koç başlı mezar taşları ise Tunceli’de. Bu mezar taşı geleneği Sibirya’nın merkezinden Tunceli'ye nasıl gelmiş? Bu durum tesadüfse, aynı tesadüf diğer halklarda neden yok? Prof Dr Mustafa Aksoy.

Hakkari'deki, Van'daki Taşbabalar 4.000 yıllık. E hani ilk kez Anadolu'ya 1071'de gelmiştik? Bunlar 1071'den 3.000 sene daha önce gelen Türklere aittir.  O halde hala Anadolu'ya ilk kez 1071'de geldiğimiz yalanı okullarda niye okutuluyor?! ...

Prof Dr Veli Sevin.

Hint-Ari tezi kesinliği ispatlanmış değildir. Bazı Batılı araştırmacıların tevil yoluyla Hint-Ari dedikleri kültür aslında Turanilerindir ve Ön Türk kültürüdür. Batılılar şimdi Hint-Arileri İç Asya'ya bağladılar zaten. Prof Dr Yaşar Çoruhlu

M.K. Atatürk: Ey Büyük Türk Milleti; sen Anadolu'ya sonradan gelme değil, ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın, UNUTMA! Sümerler, Subarlar, Hattiler, Hititler, Firigler, Urartular, İskitler biziz, hepsi bizim atalarımız Sakaların kollarıdır. Hatta dahası da vardır.

Avrupalılar dillerinin kökünü bulamayınca Hint-Avrupa, Hint-Germen diye uydurup duruyor, Türkçe'yi görmezden geliyorlar ama işin içinden de çıkamıyorlar.

KAAN ARSLANOĞLU   https://insanbu.com/Felsefe-Haberleri/922-norm-kisamov-gunluk-ingilizcede-konusulan-sozcuklerin-yaklasik-yarisi-turkcedir

Prof Afif Erzen, Urartular kitabında der ki; "Frigler de, Urartular da Mari Yazıtlarında geçen Turukkuların devamıdır ve dilleri Uray-Altay dil grubundadırlar." *Prof Dr Ekrem Memiş.

Hakkari Taş Babaları Trukkulara aittir. Turukkuların dili Ural-Altaydır. Turukkular Mari Yazıtlarında geçer. Şartamhari Metinleri Marilerin varlığından bahseder Şartamhari metinleri (MÖ 3 bin) Akad kralının (Naram-Sin) Anadolu seferi sonrasında yazılmıştır. Prof Ekrem MEMİŞ

DAMGALARIN DİLİ Çok değerli bir araştırma, lütfen istifade edip arşivinize alın. 1071'den önce Anadolu'da Türk izlerini arayanlara Sosyolog/Antropolog Prof Dr Mustafa Aksoy'dan anlaşılır makale.

DAMGALAR

Tuva,Hakasya,Altay,Tataristan, Çuvaşistan,Kazakistan,Kırgızistan, Özbekistan,Türkmenistan,İran, Azerbaycan,Türkiye,Ukrayna, Moldova,Romanya,Bulgaristan, Mekadonya,Kosova dahil 14 ülke 6 özerk böl. de, 18 yıl süren saha çalışmasıyla HAZİNEDİR

@ArsivSaka

@SosyologAksoy

Türklerin Avrupa’daki ayak izleri:  Romanya’daki Attila hazinesi yazıtları, Proto-Bulgar yazıtları, Yunanistan’daki Attika yazıtları, Sırbistan’daki Vinça-Tartaria yazıtları, İtalya ve Avusturya’daki Etrüsk yazıtları, Fransa’daki Glozel yazıtları ve,

https://okonuz.blogspot.com/2018/03/avrupa-dillerinin-kokeni-on-turkcedir.html?m=1

 

 

Editör: TE Bilisim