Eğer affetmeyi öğrenip uygulayabilseydik,  dünyadaki anlaşmazlıkların çoğu sona erer, davaların büyük kısmı ortadan kalkar, boşanma oranları düşer ve ölüm oranları azalırdı.  Bu süreçte hepimiz daha sağlıklı, daha mutlu ve daha uzun yaşardık.
     İşte affedebilmek için kolay uygulanabilir bir yaklaşım. 
1. Bir kimseye kızgın olup duygu seline kapıldığımız zaman, ilk yapacağımız iş bir güvenilir insanla konuşmaktır. Hayattan hemen elimizi ayağımız çekmiyoruz. İnsanlarla iletişim kurmamız devam ediyor. 
2. Olayı gözden geçirip düşünüyoruz. Bu olayın bizden çaldıkları için üzülüyoruz. O kişiyi affetmek istesekte öfkemiz ve dargınlığımız yüzünden affedemediğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bu esnada kendimize şu iki soruyu sorabiliriz: 1. Bu olay neden beni bu kadar rahatsız ediyor 2. Beni affetmekten alıkoyan nedir? Bu iki soru içinde bulunduğumuz ruh haline  ve hayat hikeyemizi hesaba katar. Biraz öfkemiz geçtikten sonra kendimize şu soruları sorabiliriz: 3. Acaba fazla gururum sebebiyle kendime zarar verecek şekilde davranıyor olabilir miyim? 4. Hangi konuda kendime zarar verecek şekilde davranıyorum? 5. Bu kin, dargınlık ve öfke buna değer mi?
3. Üçüncü adımda bizi üzen  kişi veya kişilere karşı empati kurmalıyız. Kendimizi karşı tarafın yerine koyarak onu anlamaya çalışmalıyız. Durumu onun bakış açısından görmeliyiz. Empatinin iyileştirici gücü vardır. Eski bir söz vardır: “Her şeyi anlaman her şeyi affetmektir.” Empati sevginin kapısını açar. 
4. Dua etmeli veya meditasyon yapmalıyız. Ayrıca şükretmeliyiz.  Bu yol bizi sabırlı olmaya götürür. Geleceğe odaklanırız. Ailemizi düşünürüz. 
5. Bağışladığımız taktirde bizim ve dünyanın çok daha iyi olacağını aklımızdan geçirmeliyiz. Affetmeye ihtiyacımız vardır. Bu tekniği öğrendikten sonra tekrar tekrar uygulayarak ustalaşmalıyız. 
6. Öfke ve dargınlığı yok etmeliyiz. Ayrıca diğer insanların affetme konusundaki çabalarına yardımcı olmalıyız. Affetmek dünyadaki öfke ve intikam duygularını önüne geçmesini sağlar. İnsanların affetmesi her alanda öfke, dargınlık ve intikamdan çok daha faydalıdır.
       Yahudiler tarafından çarmıha gerilen Hz.İsa’nın çarmıhtaki son yedi sözünden biri olan “Baba, onları bağışla, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” (Luka 23:34), sözü ile Peygamberimizin Taif’te kendisini taşlayanlar için söylediği “Affet onları Allah'ım, bilmiyorlar; bilselerdi yapmazlardı.” sözü affetmek yolunda bize rehberlik etsin. 

Din Bir Seçim Türklük İse Kaderimizdir Din Bir Seçim Türklük İse Kaderimizdir

Kaynaklar
Hallowell, Edward, Affetmek Üzerine, çev. Elif Subaş, Dharma Yayınları, İstanbul, 2005. 
Özkan, Zülfikar, AYRILAMAZSINIZ, Ailede Huzurlu Yaşam Önerileri, Hayat Yayınları. İstanbul. 2015.

Editör: Kerim Öztürk