1071 Malazgirt seferiyle Anadolu’ya Müslüman olarak yeniden geldik. Farklı dini inançlarla Sümer, Eti, Saka, İskit, Kıpçak vb. Türk soyu 7 bin yıldır bu topraklardadır. Bunu inkar ederek Ermeni-Rum ve her türlü emperyaliste ülkeyi peşkeş çekmektir.

Öğrenci velilerine çok önemli uyarılar! Öğrenci velilerine çok önemli uyarılar!

İşte Atatürk yüzlerce batı kaynaklı eser ve yazıyı tercüme ettirerek “Türk Tarih Tezi”ni geliştirmiş ve okullarda ders kitabı olarak yıllarca okutmuştur. Ölümü ile ABD, İngiliz mandacıları Milli Eğitim’i ele geçirerek yerine ‘Grek Tarih Tezi’ni ders kitaplarına yerleştirip çocukların beyinlerini psikolojik olarak yanlış ve iftiralar ile doldurmuştur.

Özellikle 1800’lü yıllarda İngiliz kralları “Türk Tarih Tezi”ni meşhur ansiklopedilere koymuş, birçok tarafsız Avrupalı vb. bilim adamınca bu ispatlanmıştır. İngilizler Anadolu’yu yeniden işgal etmenin psikolojik altyapısını oluşturmak ve bu gerçekleri değiştirmek için bu bilgileri yeni kitap baskılarından silmiştir.

İslam’ın ilk emri “Oku” olduğu halde Kalem Suresi olan bir kitabın ve dinin mensubu olmamıza rağmen okuma yazma oranı yüzde üç olan bir imparatorluk bakiyesi yeni Türk devletiyiz.

O yüzden Cumhuriyet bir aydınlanma çağı ve dini doğru okuma anlama yorumlama projesidir. Atatürk’ü yok ederek ülkeyi karanlığa boğanlar onun fikirleri ile gerçeklerin anlaşılmasına Türk güneşinin yeniden doğmasına özellikle 90 yıldır engel oluyorlar.

O yüzden Turan Türkü mazisiyle yaşatan yeniden doğmamızın adı Türkiye’nin korunmasıdır.

Türkçe Türk giderse Türkiye ve Turan gider.

Türk dünyasının amiral gemisi Türkiye’dir.

Ahmet Yesevi’nin deyimiyle “Türklük kader din tercihtir.”

Dünyanın neresinde olursa olsun atalarımızın inancı ne olursa olsun onlar bizim ceddimizdir.

Bunu yok kabul etmek bu toprakların eski sahibi başkaları ülkeyi sanki Rum, Yunan, Ermeni yurdu yalanlarına peşkeş çekmektir.

Sabri ŞENEL / 11.03.2022

Editör: Kerim Öztürk