Yıllarca Türkiye’de araştırmalar yapmış olan İtalyan asıllı profesör Anna Masala geçtiğimiz senelerde ‘Türkiye’ye Aşk Mektuplarım’ isimli bir kitap yayımladı.

Kitapta içindeki Türkiye sevgisini dile getiren Prof. Masala Türk çocuklarını bakın nasıl tarif ediyor:

“Siz Türklere kompliman olmasın ama, çocuklarınızın hepsi güzeldir. Sadece güzel değil terbiyeli ve usludurlar. Gözlerinde ırkının güzelliği ve gururu parlar. Gençken Türk çocukları beni sokaklarda ‘abla’ diye çağırırdı. Sonra ‘teyze’ oldum. Yalnız birkaç sene önceleri bir delikanlı bana ‘nine’ deyince çok kırıldım..

Son Posta - Amerikada Türkçe Konuşan Kabileler Var. Son Posta - Amerikada Türkçe Konuşan Kabileler Var.

Çok Türk çocuğu tanıdım ve onlarla ilgili çok anım vardır.

Birgün Ankara’da, Yenişehir sokaklarında oynayan bir çocuk grubu gördüm. O sırada bir askerî kamyon geçti. Çocuklar oyunu bırakıp dikkate geçerek, asker selâmı verince askerler de büyük bir ciddiyetle onlara cevap verdi.

 Yanımda bulunan babam:

*"Türk milleti budur, işte bu sebeple Türkiye’nin ebedî olduğuna inanıyorum.’ dedi…”

Editör: Kerim Öztürk