___DEHŞET İÇİNDEYİM, ANLAYAN BERİ GELSİN !___

SON ÇIKAN ( KHK ) KANUN HÜKMÜNDEKİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ile askerlik kanununa eklenen  ;  MADDE 2 : 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.EK MADDE 10 

22 Haziran 2017 PERŞEMBE  Resmî Gazete Sayı : 30104 (2. Mükerrer)

                       KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/691

– Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu Kanunda yazılı geçerli mazereti olmayanlar, Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre silah altına alınırlar.”

Bu KHK göre (OHAL Dönemindeyiz) ; Terör örgütü denilen PKK-IŞİD ve FETÖCÜ YAPILAR, bu yapılara üye, bu yapılara sempatizan, bu yapılarla ilişkili, bu yapılarla irtibatı olan veya olmuş olanlar ASKERLİĞE ELVERİŞLİ iseler, mahkeme edilmek yerine, hapse tıkılmak yerine... silah altına alınıyor ki, hepsine üniforma ve silah verilecek ! Ve nasılsa PKK-IŞİD-FETÖ karşıtları, iyi kötü kendilerini belli ettiler değil mi ?

Oysa, bu örgütlerin mensuplarına devlet memurluğu gibi ASKERLİK te yasaklanmalı idi., 

Bu örgütlere ait üyelik, mensubiyet, iltisak, irtibat herkes için ileri sürülebilinir ve bu kişiler askerliğini yapmış olsa bile, yaşı kaç olursa olsun, eli silah tutmak şartıyla silah altına alınabilirler deeee bu ceza mı olur ? ödül mü olur ? Yoksa bir senaryonun başlangıcı mı olur ? 

Sizce sayın AKP li  C.Başkanımız neyin hazırlığını yapıyor bu kanunla ? Ben anlayamadım da...! Anlayanlar var mı ?  

NOGAYTÜRK

⁠⁠⁠Nurten Özel