Ülkeyi karıştırmak isteyenlerin, kışkırtıcıların hangi konuları kullandıkları bellidir. Bu tuzaklara düşmemek başta siyasiler olmak üzere herkesin görevi olmalıdır. Siyasi çıkar mücadelelerinde kırmızı çizgilerimiz kullanılmamalıdır.

            Bankalar, şirketler ve topraklarımız yabancıların eline geçerken, ülkenin sorunlarına yönelmek yerine, Abdülhamit mi, Atatürk mü?, Osmanlı mı, Cumhuriyet mi?, Atatürk mü, Gazi Mustafa Kemal mi?, Türk kültürü mü, evrensel kültür mü?, Müslüman mıyız, Türk müyüz? gibi tartışmalar kimseye bir şey kazandırmaz. Bunlar sadece dikkat dağıtır ve asıl tehlikeleri ve gündem maddelerini örtebilir. Kamuoyunu yanlış yönlendirebilir. İnsanlarımızı kamplaştırarak sosyal ilişkileri zedeleyebilir; birlik ve beraberliği dinamitler, kamplaştırmalardan da siyasi çıkar beklenmemelidir.

            Türk milletine ve İslam alemine mensubiyetimiz birbirine rakip değildir. Milli kimliğimiz, bayrağımız, Kuran-ı Kerim, yüce peygamberimiz, Milli Mücadelenin muzaffer komutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, milli tarihimizin bütünlüğü gibi konular kırmızı çizgilerimizdir.

            Osmanlı’ya hakaret ederek Cumhuriyeti yüceltemez; Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı yoluyla da Osmanlı’yı yükseltemezsiniz. Dün Osmanlı’nın düşmanları, O’nu Balkanlardan çözenler; bugün de T.C’nin düşmanlarıdır ve Ortadoğu’dan bizi çözmeye çalışmaktadırlar.

            Zaman zaman birileri adeta görevliymiş gibi kırmızı çizgilerimizle uğraşırlar. Çok önemli bir şey yaptıklarını zanneden bunlar aslında görev verilecek kapasite ve kalitede de değillerdir. Milli mutabakatların yeterince gelişmemesi kırmızı çizgilerimizi saldırılarla karşı karşıya bırakır. İslami görüntü altında milli kimlik dışlanır ve bu yanlış eğilim üstelik İslam’dan da referans almaya çalışır. Geliniz bazılarımız ortamı müsait bularak Cumhuriyet ve Atatürk ile uğraşmayınız. İlahiyat profesörlüğü etiketini işportaya düşürmeyiniz. Yunan’ı da sevindirmeyiniz. Sayın Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi bu işin altında FETÖ tipi tertipler olabileceği gibi Batı’dan esen İslam düşmanlığına hizmet ediciler de olabilir. Gençleri yüce dinimizden soğutucu, ateizme ve deizme adam kazandırma tezgahları da olabilir.

            Atatürk, Türk Milleti ve TBMM ile beraber manda fikirlerini ve Sevr’i yırtıp atan Milli Mücadeleyi kazanan, Milli Mücadelenin tacı olan Cumhuriyetin kurucusudur. Anadolu’yu Dar-ül Harb’den kurtarıp Dar-ül İslam yapan liderdir. Atatürk düşmanlığı Türk düşmanlığıdır. Oysa Türk’e düşman olarak İslam’a dost olunamaz.

            Gençler yanlış örneklerin, sapıkların fazla etkisinde kalıp moral bozukluğuna uğramasınlar. Bu tip utanç örnekleri, teslimiyetçi Damat Ferit’lerin, Atatürk için ölüm fetvası veren sözde Şeyh-ül İslam ve esir düşmüş Saray mensuplarının günümüzdeki devamıdırlar.      

Prof.Dr.Mustafa E. ERKAL