2022 KPSS 'ye 1.398.728 kişi başvurmuş, 93.053 kişi sınava girmemiştir. Bu durumda sınava 1.305.675 kişi girmiştir. 
Çeşitli sınavlara öğrenci hazırlayan kursların sahibi olan Yediiklim şirketinin KPSS hazırlama kitabındaki soruların çoğunun KPSS 2022'de kullanılması skandalı sadece ÖSYM Başkanının görevden alınması  ile örtülemez. 
Sadece Yediiklim şirketinin basılması ile toplumun tepkisi bastırılamaz. 
Bu skandalda önce sınava katılan 1.305.675 kişi mağdur olmuştur. O insanların sınava hazırlanırken yaptıkları maddi ve manevi fedakârlık, sarfettiği mesai, çektiği sıkıntı, sınav öncesi ve sırasında yaşadığı stres nasıl telafi edilecek. Onların hem emekleri, hem hayalleri, hem de gelecekleri çalınmıştır.
Bu skandalda mağdur olanlardan biri de ÖSYM kurumudur.  Geçmişte de buna benzer skandallara adı karışan kurum, son olayla güvenilirliğini tamamen kaybetmiştir. 
Bu durumda yapılacak ilk iş, sınava girenleri bir defa daha mağdur edecek olmasına rağmen, sınav iptal edilmelidir. 
Bu skandalın asıl sorumluları, ÖSYM'nin içindedir. Bu sorumluların hepsinin ortaya çıkarılıp en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ondan sonra kurum ýeniden yapılandırılmalıdır. Sınav siyaset üstü, bağımsız, kadrosu    Uzman elemanlardan oluşturulan bir kurum haline getirilmelidir. Bu kurumun başına siyasetle, cemaatlerle, belli mahfillerle ilişkisi olan bir kişi getirilmemeli, bağımsız, bağlantısız, ehil ve layık bir bilim insanı getirmelidir. Kurum, sınav sorularını kendi uzmanlarına hazırlatılmalıdır. Sınavlarda sorulacak sorular ise ayrı uzmanlar tarafından soru havuzundan alınarak belirlenmelidir. Kurum alınacak tedbirlerle bir daha bu tür skandalların yaşanmayacağı bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Eğitimciler, yeni müfredatı değerlendirdi: Bütün derslerde dini motifler var, inkılap tarihi programında "laiklik" kelim Eğitimciler, yeni müfredatı değerlendirdi: Bütün derslerde dini motifler var, inkılap tarihi programında "laiklik" kelim

Sakin Öner 

Editör: Kerim Öztürk