Kürtçe'nin Etimolojik sözlüğünü hazırlayan Rusya Bilimler Akademisine göre Kürtçe'nin yüzde 99'u Kürtçe değildir.

Özel Okullar Özel Okullar

% 40.96 sı Arapça,

%39.09 u Farsca,

% 14.96 sı Türkçe,

% %2.21 Ermenice'den oluşturulmuştur.

Rusya Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan Kürt Dilinin Etimolojik Sözlüğü’ne göre Kürtçenin söz varlığının % 99’dan fazlasının kökeni başka dillerdir.

-%40.96’sı Arapça;

-% 39.09’u Farsça

(<Farsça %29.23, + Eski İranca %8.85 + Fars Ağızları %1.11) ;

-%14.96’sı da Türkçedir.

-%14.96’sı da Türkçedir. (Türkçe %14.73 + Azerice<%0.23).

-Bu üç dilden alınan kelimelerin toplamı yaklaşık olarak % 95’tir. % 2.21’lik Ermenice kelimeyi de katarsak bu oran %97’ye yükselmektedir.

-Daha küçük oranlarda kelimesi olan dilleri de katınca bu oran %99’u geçmektedir.

1'den 10'a kadar bile sayıları ancak Farsça ile sayanlar kürtçe diye sayıklamaya devam etsinler. ..

Editör: Kerim Öztürk