Değerli Koldaşlar. 
Türklüğün parlayan yıldızı diyerek övündüğümüz Kazakistan büyük bir saldırı ile karşı karşıya...
Bir zam dolayısıyla başlayan barışcıl gösteriler kışkırtıcıların  işin içine girmesiyle çığırından çıkartıldı.
Ülkelerinin bu durumunda soğukkanlı değerlendirmeler yapmaları gereken kimi Kazakistanlı  kardeşlerimiz ile  Türkiyede uydurma bilgilerle yangına körükle gidenlerin tutumları üzücüdür .
Hepimiz Kazakistan'ın bu çetin günlerinde doğru tutumla yanında olmalıyız.
Benden bilgilendirme isteyenlere bildiklerim ile öğrendiklerimi sunuyorum :
1.Ülkede büyük ölçekte kamu güvenliği sağlanmıştır.
Gece karanlığından yaralanarak çat pat olay çıkaranlar dışında gğvenlik güçleri duruma egemendir.
2.Almatı ile çevresinde ise durum kötüdür.
Terörcü selefilerin güdümündeki bozguncular yapmalama yakıp yıkma olaylarını tırmandırdılar.
Askerlerin polislerin kafaları kesilerek öldürülmesi bilinen dinci terör eylemleri olarak ortaya çıkmış.Kadınlara yönelik alçakça işlemler bile görülmüş.
3.Tonguç Elbası N.N. bir süredir yönetimden elini çekmişti.
Olaylardan sonra ise çift başlılık olmaması için bütün yetkileri ile görevlerini
Cumhurbaşkanı Kasımcomert Tokayev'e bırakmıştır.
4.Seçilmiş C.B.
yakından tanıdığım değerli bir aydın deneyimli bir kamu görevlisi başarılı bir yöneticidir.
Senato Başkanıyken iki kez beni çağırıp senatorlara senato salonunda konuşma yapmamı sağlaması sanırım iyi bir örnektir.
Ona Kazakistan Yurtseveri niteliğinden başka yakıştırmalar yanlıştır .
Türklük konusunda da olumlu bir bakış içindedir.
5.ODKB denilen uluslararası kuruluştan istenilen güvenlik gücü desteği Almatı'daki karmaşık durum dolayısıyla anlaşılmalıdır.
6.Almatı'da güvenlik sağlandıktan sonra bu birlikler ülkelerine döneceklerdir.
Rusların birtakım koşullar ileri sürdükleri söylentileri gerçek dışıdır.
7.Dileğimiz bu büyük Türk Cumhuriyetinde düzenin gecikmeden sağlanmasıdır.
Saygılarımla.

Namık kemal zeybek