Kimse de buna müdahale edemez. Anayasada aziz milletimizin yüzde 99’u zaten Müslümandır yazıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Anayasa tartışmalarını bu eksene indirmek ve tartışmayı bu noktaya getirmek doğru değil.” diye konuştu. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Oktay Vural
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Venedik Komisyonu üyelerinden oluşan heyetle dün bir görüşme yaptığını belirten Vural, “Venedik komisyonunun terörle mücadele kapsamında alınan tedbirler konusunda bir görüş oluşturmak amacıyla yaptığımız bu görüşmede MHP’nin tutumunu anlattık.” dedi. 

Venedik komisyonuna Türkiye’nin terörle mücadelesinin hukuki meşruiyeti olduğunu ve bu mücadelenin hukuk çerçevesinde yürütüldüğü ifade ettiğini kaydeden Vural, “Terör örgütünün bugün çeşitli illerimizin ilçelerinde ve mahallelerinde fiili olarak bir özerklik ilanı meydana getirdiği ve bu orada yaşayan sivil halkı baskı altına aldığını, onların anayasadan kaynaklanan her türlü haklarını ortadan kaldıran girişimler karşısında terörle mücadele kapsamında özellikle yürütülen bu mücadelenin aslında bir bakıma oradaki sivil halka yönelik terör örgütünün bu baskı ve tehdidini ve egemenliğimizi ortadan kaldıran fiili özerklik taleplerine karşı da devlet ve kamu düzeni otoritesini korumak amacıyla terörle mücadelenin yapıldığını kendilerine belirttik.” diye konuştu. 

Türkiye’nin terörle mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi aynı şekilde sivil halkla terör örgütünü ayıran bir yaklaşımda yaptığını anlattığını vurgulayan Vural, “Bu çerçevede bu operasyonların bundan dolayı da uzun sürebildiğini belirttim. bunun da iller idaresi kanununda gereken tedbirleri almak kapsamında uygulandığını ve Türkiye’nin bir hukuk devleti ekseninde bu terörle mücadelesini sürdürdüğünü belirterek bu konuda devletimizin yürüttüğü terörle mücadelenin yanında bir tavır sergilediğimizi belirttim. Kendilerine aslında bu terörle mücadele demokrasimizi ve hukuk devletimizi ortadan kaldırmak isteyen 
PKK terör örgütüne karşı demokrasi ve hukuku koruma mücadelesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin bu terörle mücadelesinin sorgulanması yerine demokrasi ve hukuk koruyan terörle mücadelenin desteklenmesi gerektiğini belirttim.” şeklinde konuştu. 

Bir gazetecinin, “Bugün gazetelerde yer alan bir habere göre İslam ve Allah gibi kavramların yeni anayasada bulunacağı dile getiriliyor bu konuda ne dersiniz?” sorusuna Vural, şu cevabı verdi: “Dinle ilgili her türlü kavram milletin kalbindedir, imanındadır, inancındadır. Bu konular bir anayasa din ve vicdan hürriyeti konusunda da bu milletin dini ve mezhepleriyle hiç kimsenin problemi yoktur. Kimsede buna müdahale edemez. Bu anayasa konusundaki hususlar hep bu konular bu noktada bir eksene tartışma yapmak yeni bir algı operasyonunun hazırlıklarıdır. Bu anayasa milletin anayasası olur. Millette milli ve manevi değerlerini sahiplenmesini bilir. Bu bakımdan bu anayasa da aziz milletimizin yüzde 99’u zaten Müslümandır. Anayasada yazıyor, yazmasa Elhamdülillah Müslümanız. Kimin neye nasıl inancını nasıl ifade ediyorsa da onlar insanların kendi arasındaki mesele değil Allah’la insan arasındaki bir meseledir. Anayasa tartışmalarını bu eksene indirmek ve tartışmayı bu noktaya getirmek doğru değil.” 

Başka bir gazetecinin, “Meclis Başkanı 
İsmail Kahraman’ın laiklik ile sözleriyle ilgili ne söylersiniz? Bu sözler bir muhasebe yapılmadan söylenen sözler mi sizce” sorusuna Vural, “İsmail Kahraman’ın bu sözlerini düşünmeden söylenmiş sözler olarak nitelemek kendi müktesebatına aykırı olur diye düşünüyorum. Biraz bu konularla ilgili kafa karışıklığı var. Bu konudaki tartışmaları, kimse kimsenin dinini sorgulamakla haiz değil.Bu eksene indirerek meseleye bakmak bu eksende aziz milletimizi ayrıştırmak, kutuplaştırmak, çatıştırmak tartıştırmak doğru değildir. Bu konuda cumhurbaşkanı da laiklik konusundaki tavırlarını ortaya koymuştur, komisyon başkanı da ortaya koymuştur. Bu tartışma ekseninde toplumu değerlerimiz ekseninde tartışmaya, kutuplaşmaya ittirmek doğru değil. Sanal tartışmalarla toplumu yönlendirmek yerine sorgulanması gereken husus Türkiye’nin gerçek manada muhafazakar değerlerinin içinin nasıl boşaltıldığını, nasıl yozlaştırıldığını dikkate almak gerekiyor.Böyle bakıldığı zaman bu milletin milli ve manevi değerlerinin nasıl tahribata uğratıldığını sorgulamak lazım. bu tartışmaların bu tahribatı yapanların üstünü örtmek için bir malzeme olarak kullanmasına izin vermemiz mümkün değil.” ifadelerini kullandı.