Türk askerini kobaniye(Ayın el Arap) istemeyen küresel BOP dizayn gücü rolünü oynamaya devam ediyor.Dünyanın gözleri önünde iki bağımsız ülke kaos kargaşa içine çekilip Irak işgal Suriye fitne ateşi yakılarak yaşanmaz hale geldi.Bu ülkelerin etnik ve inanç kesimleri tespit edilerek işgalde farklı role tabi tutuldular. 20 .asırda Müstevlilerin yerli maşası imtiyazlı toplumsal kesimi Ermeniler başta dini azınlıklar olmuştur.21.Asırda bu rolü ülkemiz ve bölgemiz için Kürtler kapmıştır.

Kürtlerin bugün bir eli yağda bir eli balda dır. Adeta ABD.AB ve bölgesel sömürü hesabı yapan leş kargası ülkelerin gözdesi, sevr'in, Mondros mütarekesinin, kurutuluş savaşı işgalcisi, haçlı ve siyonist işgalcilerin dünkü temsilcileri mirası devir almıştır. Dün İngilizlerin başını çektiği hüzünlü acılar yaşayan Osmanlı toprakları, bu gün ABD kanlı orkestrası ile yeniden baskı dayatma ve uluslararası hukuk katledilerek hayata geçiriliyor. Dün kurulması ertelenen Kürdistan bugün kurularak Türk milletinden intikam alınmak isteniyor.Ülkemiz bu hedefe yönelik dönüşümlere mecbur bırakılıyor Devleti yapısı ile jandarma teşkilatı ile oynanıyor ve ismi ile oynanıyor. Kürdistan hedefi için şeytanın bile aklına gelmeyecek fitne projeler "yeni Türkiye diye dayatılıyor.

AKP,CHP ve BDP Kürdistan hedefi için dönüştürülüp dizayn ediliyor. Aynı siyaset dili çözüm barış denilerek, nerede ise yıkama, yalama ve yağlama korosu ile bir büyük Kürdistan psikolojik taarruzu yapılıyor. Aykırı düşünen, engel olmak isteyen eziliyor,hakarete uğruyor,Kürdistan'ın gelişine rıza göstermeyen barış istemiyor diye avaz avaz hakarete uğruyor,memursa sürgün yiyor baskı altına alınıyor. Bu gece 28 ekimi 29 ekime bağlayan gece peşmerge silahlı gücünün topraklarımıza ayak basması ne anlama geliyor?29 ekim cumhuriyet bayramının intikamımı alınıyor bu yeni bir çuval vakıası mıdır? Bunu göremeyen körlerden,duyamayan sağırlardan,konuşamayan dilsizlerden kurtulmadıkça ihanete engel olamayız.

Türkiye cumhuriyeti devletinin kuruluş tarihine denk getirilen bu tarih tesadüf olabilir mi? Dört parçalı küresel uydu yapı gözümüze baka baka hayata geçirilmeye ve bu asil milletin hafızası ile oynamaya çalışıyorlar.Haçlı batı bir kez daha haçlı seferi peşinde koştuğunu ortaya koymuştur. Irak param parça edilerek İsrail'e uydu Barzani Kürdistan'ı kurulmuş, ülkemizde gezi parkı eylemleri tarihinde "cambaza bak cambaza" denilerek kamuoyundan kaçırılan dörtlü Kürdistan konferansı Diyarbakır'da düzenlenmiştir. Irak kana göz yaşına boğulurken peşmerge himaye görmüş silahlandırmış "Irak üniter yapısı korunacak" beyanına rağmen, bağımsız bir ülkede uluslararası hukuk çiğnenerek, çağın eşkıyalığı yapılmıştır. Bağımsız bir ülkede farklı silahlı kuvvetler olması uluslararası hukukun neresindedir. Dünya ABDnin çiftliği ülkeler parçalanmaya doymayan kurbanlıklar mıdır?

Irak'ta oluk oluk kan akarken Türkmenler ve bir çok mazlum halk katledilirken hatta Irak'tan yeni Türkmen katliam haberleri gelirken Kürtleri imtiyazlı hale getirmek sahtekarlık ve iki yüzlülük değil midir?.Milyonlarca insan ayırım yapmadan ülkemizde barınırken meselenin insani tarafı değil sömürü petrol yeraltı kaynakları ve İsrail güvenliği hesabı yaparak adım atmak bu toprakların tüm insanlarına en büyük zulümdür. Bu topraklarda mazlumlar en sonunda mutlaka hep haklı çıkıp galip gelmiş, işgalcilere buralar mezar olmuştur.Aynı kader tüm zalimler ve işbirlikçiler için geçerlidir.Şimdi de aynı iş birliği içinde olan kim olursa olsun emperyalistlere uşaklık yapanı bölge halkları hafızasına kayıt ediyor.

Şerefli Kürt asıllı bölge insanı bu imtiyazlı rolü Müslümanlık komşuluk ve akrabalık vicdanı ile reddedecek ve sağduyu galip gelecek kardeşlik ve vefa sürecektir.Aksi takdirde Allah adaletini mutlaka birileri eliyle hayata geçirecektir. "Kürdistan İsrail el ele" diye filistin zulmü yaşanırken Frankfurt'ta yapılan destek gösterisi hafızalarda kayıtlıdır .Barzani dostu ülkemizdeki AKP çevrelerinin İsrail tepkisi nasıl bir zihin bulanıklığını ortaya koymuştur. Şimdi artık ülkeye sahip çıkma uyanık olma zamanıdır.Particilik yapan helvadan putlar önündeki zavallıdır.Keşke yanılsak keşke bütün bunlar doğru olmasa yazıklar olsun deve kuşu rolündeki yönetici ve onlara destek verenlere!

Sabri ŞENEL