Büyük Türk Milliyetçisi Erdoğan Aslıyüce Vefat Etti Büyük Türk Milliyetçisi Erdoğan Aslıyüce Vefat Etti

Kendini iyi yöneten kimse huzurludur. Hayatı doyumludur. Huzurlu insan da ayrılık hissi yoktur..
İnsanın aklına birlik ve bütünlük hissi veren her şey, o insanda haz ve doyum duygusu uyandırır. Çevresindeki insanlarla ve nesnelerle birlikte akabilen güçlü insandır. Güçlü insan her hangi bir şeyi ispatlama derdine düşmeyen kimsedir. O manevi olarak güçlüdür. Kendi gücünü hissettiği için korkuları en alt düzeye inmiştir.
Her olayda taraf olma alışkanlığı gösteren kişi olur olmaz yerde duygularının coşkusuna kapılır. O zaman içinde bulunduğu durumu gerçekçi biçimde anlayamaz. Kendisi ile diğer insanlar arasındaki farklılıkları abartır, benzerlikleri bastırır.
Hep kutuplarda dolaşan taraflı kişi, insanlar hakkında sürekli yargılarda bulunur. Kendi duygularını ifade etmekten çekinir. Yaşadığı her şeyi herkesle konuşmanın güzelliğini yaşayamaz. Gizli planları vardır. Bilindiği gibi gizlilik ayırır, açıklık birleştirir.
David R. Hawkins’in geliştirdiği insan bilinç haritasına göre , tarafsızlığın enerji düzeyi 250’ dir. Örneğin Üzüntünün enerji seviyesi 75, korkunun enerji (farkındalık) seviyesi 100, öfkenin enerji seviyesi 150, aklın 400, sevginin 500’dür. Buna göre tarafsızlık enerji düzeyindeki kişinin bilinci ortalamanı olan 200’ün üstündedir.
Tarafsız düzeydeki kişi, olumlu duygular içindedir. Üretkendir, yeni şeyler tatmaya isteklidir. Siyah ve beyaz şeklinde ayrılmış bir dünyada yaşamaz. Peşin hükümlerle taraf tutmaz.
Devamlı taraflı konumda olmak kutuplaşmaya sebep olur. Kutuplaşma da muhalefet ve bölünme doğurur. Dövüş sanatlarında olduğu gibi bükülmeyi beceremeyen kırılmaya mahkûmdur.
Tarafsızlık kişinin enerjisinin boşuna harcanmasına engel olur. Sorunların gerçekçi bir şekilde çözülmesine imkan tanır. Tarafsız konumundaki kişilerle anlaşmak kolaydır. Çünkü bu kişilerde rekabet ve suçlulukla alakaları yoktur. Rahat, peşin hükümsüz ve duygusal açıdan dengelidirler. Özgürlüğe önem verdikleri için onları kontrol altına almak zordur. Her tatlı söze kanmazlar.
Örnek verelim. Ukrayna- Rusya savaşında Türkiye tarafsızlık enerji düzeyinde kalarak konumunu güçlendirmiştir. Takip ettiği tarafsız politikalarla hem Ukrayna’ya hem de Rusya’ya faydalı olmuş ve dünyada itibarını ve güvenirliğini artırmıştır.
Tarafsız olmak demek, haklıdan yana olmak demektir.
“Tarafsız olan yok olur” anlamına gelen “Bitaraf olan bertaraf olur” sözü insanları mutlaka bir tarafın adamı olmaya yönlendirmek için kullanılmaktadır. Yani “ya bizim adamımız olacaksın, ya da yok olacaksın” tehdidini barındırmaktadır. Taraf olmak demek, gözü kapalı, körü körüne bir tarafın adamı olmak demektir.
Dini ve ahlaki inanışlar da, insanların tarafsız olmasını istemektedir. İslam Dini insanlara, hangi dinden ve hangi inanıştan olursa olsun tarafsız bakmayı, hata yapanlara karşı dahi tarafsız yaklaşmayı emretmektedir.
Tarafsızlık, bilinç seviyesiyle ilişkilidir. Bilinç seviyesi üniversite bitirmekle yükselmiyor. Egonun alanından çıkıp birlik bilincinin alanına yönelmeyle yükseliyor. Bu da insanın kendisini geliştirmesine ve inşa etmesine bağlıdır.

Dr. Zülfikar ÖZKAN

Editör: Kerim Öztürk