Dünya nüfusu hakkında istatistiki veriler tespit ve tavsiyeler! Dünya nüfusu hakkında istatistiki veriler tespit ve tavsiyeler!

Hellas, yunanların kendilerinin helen ırkının temsilcileri olduğunu belirtmek için kendi ülkelerine verdikleri bir isim. dünyanın geri kalanı ise grek ırkından olduklarını düşündükleri için greece veya dile göre türevlerini kullanırlar. 

yunanların grek yerine helen mirasını sahiplenme isteğinin altında yatan şey, grek kültürünün batı anadoluya yayılmış olması ve türkiye'nin bu kültürün bir kısmını elinde bulundurmasıdır. helenler ise sadece yunanistan yarımadasındadırlar. yunanlar kendilerini ayırmak isterler. 

türkler ise iyon soyundan geldikleri tezi ile bu ülkeye yunanistan demektedir ki bu aslında bayağı bir aşağılama içerir. iyonlar, tüm doğu akdeniz'e yayılmış bir göçmen kavimdir. felsefe, demokrasi ve pek çok değerli kültür hazinesinin doğuşunu sağlayan greklerle karışmış olmalarına karşın bu çok şanlı bir tarihe sahip ırkla alakası yoktur. 

özetle biz iyon, onlar helen olduklarını savunur ama dünya bilir ki onlar grektir.

Editör: Kerim Öztürk