Bu Bir Anma Değil Yaşayan Çınara Vefa Günüdür Bu Bir Anma Değil Yaşayan Çınara Vefa Günüdür

RUSYA SEMPATİSİ VE UKRAYNA SAVAŞI 

Rusya'nın 24  Şubat 2021 günü  başlattığı  Ukrayna  saldırıları bütün  vahşetiyle  devam ediyor..
Ukrayna'da insanlık  utancı  ve insanlık suçları ile dolu bir savaş sürdürülmektedir..
SAVAŞIN TAHLİLİ ve  SATRANÇ OYUNU
Bu  savaş'ın sebep-sonuç ve  taktiklerini dünya strateji uzmanları inceleyip kamuoyunu bilgilendirmekdir. Gizli  ve  açık tahliller her  yönüyle  çok  çok  yapılmaktadır.
Ukrayna'da,  Ukraynalılar'ın savaşının  dışında,  Rusya ile NATO ve onu temsilen ABD- Avrupa  Birliği arasında  müthiş bir satranç oynanmaktadır..Bu oyun zihinlere ayrıca  not  edilmelidir...
BU  YAZININ  AMACI
Bu yazının amacı Savaşı anlatmak  değildir..  Bahsedildiği  gibi,  onu uzmanları incelemekte  ve  anlatmaktadir.
BU  YAZININ  AMACI,  ÜLKEMİZDE  OLUŞTURULMAYA  ÇALIŞILAN  RUSYA  SEMPATISINE,  Tarihin  Perspektifinden  ışık tutmaktır..
NATO'nun,  ABD'nin  Ve  Avrupa  Birliği  Ülkeleri'nin,   Ülkemiz'e  ve  Milletimiz'e  yaptığı  haksızlıklar  da  malzeme  olarak  kullanılarak,  Ülkemizde bir  Rusya  Sempatisi  oluşturulmaya çalışılmaktadır..
Ben bir tarih öğretmeniyim. 
Tarih öğretmeni olarak halkımıza RUS  MAYASINI  tanıtmak istiyorum. 
Şu anda, Ruslarla ya da kimseyle düşman değiliz düşman olmak da istemiyoruz;  AMA  DOSTLUKLARINA  DA HİÇ  GÜVENMİYORUZ 
Devletimiz'in savaş karşısında belli tutumu, taktiği, hedefi,  stratejisi olabilir, mutlaka da  vardır..  Bunlara saygı duyarız. Ama bunlar dahi tarihteki  olmuş olayları; gelecekteki olabilecek olayları  düşünmeye,  değerlendirmeye engel değil;  yok saymaya,  görmezden gelmeye de kafi  sebep değildir..
Şu  anki  savaş  coğrafyasının geçmişini  ve  Tarihi  incelemeden; Türkiye - Rusya - Ukrayna  dostluğu,  menfaati, tehdit  ve  tehlikeleri  hakkında  konuşmak  çok  eksik  olur,  yanlış  olur,  cahilce   olur.
O  HALDE   BUYURUN  SAVAŞ  COĞRAFYASINDA  TARIHΠ BİR  GEZİNTİ   YAPALIM 
Görünürde  savaşan  taraflar Ukrayna  ve  Rusya..
Savaşın  daraltılmış  alanı ise  Karadeniz'in  kuzeyinde  bulunan,   İDİL( Volga) Irmağı  ile  DİNYESTER  NEHRİ  arasında  kalan  coğrafyadır..
TÜRK MİLLETİ,  TARİH BİLİMİ VE  KARADENIZ'İN KUZEYINDEKİ TOPRAKLAR...STEPLER...
1-Bu  topraklar; Dünyada  batılıların, TURKIA  Adını   ilk  kullandıkları  bir  alandır..
2- Bu  topraklar; Türk Devletlerinin  ve  Türk Topluluklarının  aralıksız  1400  (BİN DÖRTYÜZ YIL) yaşadığı, hakim  olduğu bir  kısmının da  HERŞEYE  RAĞMEN  HÂLÂ YAŞAMAKTA  OLDUĞU  bir  arzdır.. 
Bunları  bilmeden  ne  savaşı, ne  Rusyayı, ne  Tarihi  ne  de  istikbali  anlatamayız..
SAVAŞ BÖLGESİNİN   EN ESKİ  AHALİSİ  TÜRKLERDİR..
Karadenizin  Kuzeyinde  MS. 375  yıllarına   kadar  GERMEN  ASILLI  GOT  KAVİMLERİ YAŞAMAKTAYDI. KİEV  İLE  ONUN  KUZEYİNDE  DE  VİKİNGLER  YAŞARLARDI..
 
Karadeniz'in kuzeyinde, Hazar  Denizinden Doğu Avrupa'ya kadar olan bölgelerde TARİH  BOYUNCA KESiNLİKLE   RUS  YA  DA  SLÂV  kavimleri bulunmamıştır, yaşamamıştır..
DÜNYADA  BİR  KÜÇÜK  KIYAMET..
KAVİMLER  GÖÇÜ..
Kavimler  göçü, bu günkü   Avrupa'nın  milletler  coğrafyasının  oluşmasının  sebebidir..
Ve  Asya'dan  Doğu  Avrupa  ile  Balkanlara   800  Yıl  durmadan  devam  eden  Türk  Yürüyüşünün tarihteki  adıdır  Kavimler  göçü..
 
İlk  gelen  grup,  (Atilla  ile  meşhurluğu  bilinen) Avrupa  Hunlarıdır..
Avrupa  diğer  adıyla Batı  Hunları 375 yıllarında Dinyeper Nehrinden Tuna'ya doğru akmaya başladılar.. Bu bölgedeki  GOT KAVİMLERİ   yerlerini bırakarak bugünkü Almanya ile İspanya arasına serpildiler.. BU  OLAYA  TARİHTE  BÜYÜK  KAViMLER   GÖÇÜ  diyoruz..
Bu tarihten itibaren,  boşaltılmış bir arazi olan,  Karadeniz kuzeyindeki stepler ile  bugünkü Ukrayna topraklarına Avrupa Hunları  yerleşmiştir..
TÜRK  GÖÇLERİ  800 YIL  SÜRDÜ..
Bu  Bölgeye  Avrupa  Hunları'ndan   sonra,   AVAR  TÜRKLERİ,  HAZAR TÜRKLERİ, PEÇENEK  TÜRKLERİ, OĞUZ  TÜRKLERİ, KUMAN  TÜRKLERİ, BULGAR  TÜRKLERİ  BOY  BOY,  ULUS  ULUS  GELMİŞLER  ve  YERLEŞMİŞLERDİR..
Hatta bugünkü Ukrayna'nın başkenti olan   KİEVİ  Kuman  Turkleri'nin  kurduğu ve bu şehrin ilk adının  " kenardaki ev" anlamında   KIYI  EV  olarak isimlendirildiği belirtilir..
375  VE  1200  YILLARI   ARASINDA   HAZAR   DENİZİ  İLE  TUNA  IRMAĞI  arası  KESİNTİSİZ, TEK  PARÇA  BiR  TÜRK   YURDUDUR.. 
SLAVLAR   VE  RUSLAR  NEREDE
Slavlar ve Ruslar  günümüzden  300 yıl önceki  bir  tarihe kadar Karadeniz'i uzaktan dahi görmemişlerdir..
Onlar Baltık Denizi kıyılarında Moskova ve kuzeyindeki steplerde  kabileler halinde  yaşayan dağınık unsurlardı.. 
CENGİZ HAN  VE  KUZEY  KARADENİZ  STEPLERİ
Kavimler göçünden sonra Karadeniz'in kuzeyi Cengizhan tarafından istila edilmiştir.. Cengiz'in ölümünden sonra büyük  oğlu  CUCİ'nin kurduğu ALTIN  ORDA DEVLETİ'nin (1223)  hakimiyetinde kalmıştır..
 Moskova ötesindeki Rus beylikleri yani Knezlikler varlıklarını Altın Orda Devleti'ne vergi vererek devam ettiren küçük küçük siyasi  oluşumlardır.
RUSYA,   TİMUR  SAYESİNDE   ÖNCE  DEVLET,   SONRA  iMPARATORLUK,   SONRA  DA  TÜRK  DÜNYASININ BAŞINA BELÂ OLDU ..
Timur'un  baskıları  ve  düzenlediği   seferler  sebebiyle  Altın Orda Devleti  1502 yılında  parçalanıyor.. Ruslar  bu  parçalanmaya  birlikte  ayaklanmaya,  ayağa  kalkmaya  başlamışlardır.. 
Altın Orda'nın Parçalanmasından,  Kırım, Kazan  ve  Astarhan  Devletleri  ortaya  çıkmıştır .. 
Burada konuyu bir miktar beklemeye alıp,  başka bir başlığa geçiyorum...
 ..............
RUSYA'NIN  KURULUŞU, DEVLET  KRONOLOJİSİ  VE  TÜRK  TARİHİ  İLE KESİŞME  NOKTALARI 
"İnceleyelim..Bakalım  Ruslara  güvenelim  mi  Sempati  duyalım mı?  Ya da  Orhun  Anıtlarındaki  Bilge  Kağan'ın  öğütlerini   bir daha okuyup  düşünelim mi..? !"
Ruslar kendi kuruluşlarını 882 yılında Ukrayna'nın başkenti KİEV'deki  RURİK  HANEDANININ kurduğu Kiev prensliği ile başlatırlar.
Oysa bütün tarihçilerin müttefik olduğu bir husus;  Rurik   Hanedanlığı Slav ve Rus değildir.. Türklere akraba olan FİN- OGUR kavimlerinden ya da VİKİNK'LERDEN  olduğu üzerinde durulur.
1283 yılında Moskova knezliği ortaya çıkar. Moskova knezliği Altın Orda Devleti'ne bağlı olarak, vergi  vererek  varlığını sürdürmektedir..
RUSYANIN  3. ROMA  İDDİASI
1472 yılında yani İstanbul'un fethinden 19 yıl sonra Moskova Knezi 3. Vasil Son Bizans imparatorunun yeğeni Sofia ile evlenir.. Bu tarihten itibaren Rus Knezleri ( Beyleri) Roma  Hükümdar  ünvanı olan Sezar  kelimesinin Rusça  telaffuzu  olan  ÇAR (Çezar) LÂKABINI kullanırlar..    Rusya'yı da Roma  İmparatorluğu'nun  varisi  ve  3. Roma olarak kabul ederler.. Bugün de hâlâ böyle  düşünürler.. 
ROMANIN  SON BAŞKENTİ (Konstantiniye) İSTANBUL'DUR..
"Yazıyı okuyanlara; Ruslardaki  İSTANBUL SEVDASININ sebeplerinden birisini bilmeleri  için arz ederim.. Rusya'nın çift başlı kartalı neden sembol seçtiğini bilmelerini de isterim"
RUSLARIN  500  YIL  SÜREN  TÜRK  KIYIMI  BAŞLIYOR
Ruslar 1552  Yılında (yıkılmış)Altın Orda Devleti'nin varisi olan Kazan Hanlığı'nı feth  ve  işgal ederler..BURASI  BU GÜNKÜ  TATARİSTAN   CUMHURİYETİDİR..HÂL   YOK  OLMAMIŞ, HÂL  YüKSEK   BIR  MEDENİYETTİR.. 
Rusya Devleti bu tarihten itibaren Türklerin başına bela olmaya başlar...
 KAZAN'IN   Fethi  Rusya  için o kadar önemlidir ki; Kutlama  Unsuru  olarak  Moskova  Meydanına  AZİZ  VASİL KATEDRALİNİ yaptırırlar.. 
Katedrali  yaptıran kişi  Çar IV. İVAN'DIR..
Oğlunu  bile  döverek   öldüren  zalim bir  adamdır..
 Katedral, bugün  bile Moskova'daki  en  güzel  yapıttır.. 
IV. İVAN,  daha  güzel  bir  eser  yapamasın diye katedrali yapan Mimar ın gözlerini bile kör ettirir. Bu da Rusların kendi menfaatleri için başka insanlara bakışının genlerinde olan tipik  bir örneğidir..
Kazan  Devleti  düşünce, Kafkasya'da  Rusya Osmanlı  Devleti  ile sınırdaş oluyor..  1917  Yılına  kadar Kafkasya'da  ve  Doğu  Anadolu'da  aralıksız  büyūk  savaşlar  yaşanacaktır..
........................
AVRUPA  YAKASINDA  TÜRK -  RUS  MÜNASEBETLERİ..
SOYKIRIM  ÖLÇÜSÜNDE  GÖÇLER....
Yıl 1683..
Osmanlı orduları Viyana'da  bozguna uğramıştır.
Rusya 3 yıl sonra Mukaddes İttifaka katılır ve bunun hediyesi olarak 1700 yılında  ( yani Karlofça  Antlaşması'dan 1 yıl sonra)  yapılan  ek  anlaşma  ile, Azak Kalesi  Rusya'ya  verilir.
RUSLAR KARADENIZ'İ  İLK DEFA  BUGÜN  "GÖRÜRLER".. 
Bölgede Türk hakimiyetinin de sonu hissedilmeye  başlar..
RUSLARLA  217  YIL  ARALIKSIZ  SAVAŞ SÜRMÜŞTÜR...DAHA  DOĞRUSU  RUSLARIN TÜRK  VATANLARINI  İŞGALLERİ,  SÜRGÜN  VE  ZULÜMLERİ  217  Yıl  sürmüş; Bolşevik  Mücadelesi   sebebiyle  03  Mart  1917 Yılında  yapılan  Brest Litovsk  Anlaşmasıyla,  "askerî savaşlarımız" sona  ermiştir.
TARİH  SIRASIYLA  BÜYÜK  RUS  KIYIM, YIKIM  VE  ZULÜMLERINİ BASLIKLAR  HALİNDE  HATIRLAYALIM
■ 1783 yılında Kırım Rusya'nın eline geçer;  büyük Tatar Göçü başlar.. ■  21 Mayıs 1864 günü Rusya, Büyük Kafkas ve Çerkez sürgünü  ile  soykırımını gerçekleştirmiştir.
Yüzbinlerce insan, bindirildikleri  kırık dökük teknelerle Karadeniz'den Türkiye doğru akmaya başlarlar. 
Karadeniz'de o kadar çok tekne  batar,  insan ölür ki; köpek balıkları İnsan etini doyar ve bugün Çerkezler hala balık eti yemezler.
 ■  93 HARBİ  ya da MOSKOF  HARBİ  dediğimiz  1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nda; Doğu Anadolu'da Trabzon,  Bayburt,  Van ve Muş'a kadar olan   vilâyetlerimiz  Ruslar  tarafından  işgal  edilmiştir..
AYNI  SAVAŞTA  BALKANLARDA  ise,  Tuna Havzalarını,  bugünkü Romanya,  Bulgaristan topraklarını ( Türkiye'nin  üçte  biri büyüklüğünde bir  alanı)    isgal  ederek,  İSTANBUL  YEŞİLKÖY  HAVA  ALANININ  olduğu yere kadar gelmişlerdir..
Bu  savaşta  binlerce  Türk  evlerinde öldürülmüş  vatanlarından sürgün  edilmişlerdir.. 
Anadolu  yüzyıllarca  sürgünler  ve  öksüzler  yurdu  olmuştur..
■ İKİNCİ  DÜNYA  SAVAŞINDA,  Türkiye savaşa katılmadı. 
Katılmadığı, taraf olmadığı halde;   savaştan galip çıkan tarafta bulunan RUSYA , TÜRKİYE' DEN  BOĞAZLARIN  HAKİMİYETİ  ile KARS  ve ARDAHAN  ŞEHİRLERİMİZİ istemiştir.
Türkiye'nin Nato'ya girmesinin temel sebeplerinden birisi de Rusya'nın o dönemki baskısıdır..
.............
iMPARATORLUK  KURAN Milletler hep bedel ödemişlerdir..
 Rusya ve Çin hariç..
RUSYA  BİR  YILAN GİBİ  HER  DEFASINDA GÖMLEK DEĞİŞTİRMİŞTİR. 
• Dağılmakta olan Çarlık Rusyası gömleğini çıkararak 1922 yılında Sovyetler Birliği adıyla EMPERYALİZMİNE  DEVAM  etmiştir.
•  Sovyetler Birliği adıyla  ömrünü 70 yıl sürdürebilen Rusya,  1989-1991  yılları arasında  "taşıyamadığı bağajlarını"  mecburen atmıştır..
Doğu Avrupa Ülkeleri,  Baltık Ülkeleri, bir kısım  Kafkas Ülkeleri ve Orta Asya Ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
Rusya ise,  RUSYA  FEDERASYONU adı altında  gömleğini  bir defa daha yenilenmiştir. 
BUGÜN KARŞIMIZDAKİ   RUSYA;  varlığını yenileyen, yeniden  güçlenen;  kayıplarını  toplamaya çalışan  ve de  YENİDEN  iMPARATORLUK OLMAK  İSTEYEN  RUSYA'DIR.. 
Osetya, Karabağ, Kırım, Kazakistan  Rusya'nın  İmparatorluk programları     sebebiyle  karıştı..
Ukrayna  bunun için yıkılıyor..
RUSYA'YI SEVELİM  Mİ SEVMEYELİM Mİ?
Milletlerde  bir  Millet  Hafızası  vardır,  bir  de  Devlet  Aklı  vardır ..
Devlet  Aklı, taktik,  süreli, değişken  davranışlar  gösterebilir.. Ama - daima,  değişmeyen  Millet  Hafızası  ile  yönünü  yörüngesini  tesbit  eder..
Bu  Hafıza  Belleği Türk Milletinde  çok  yüce  ve  çok  derindir..
RUSYA  Sempatisini  de  gayet  güzel ölçer...
Bizim Rusları sevmek sevmemek ile ilgili bir tercihimiz yok;
............
BU  SEMPATİ (Bilerek  ta  sa  bilmeyerek):
RUSYA  YIKILIRSA - DAĞILIRSA...... diye  başlayan  ifadelerle başlatılıyor..
-Ama  Nato' da  çok  kışkırttı,
- Rusyanın  damarına çok basıldı,
- Ukrayna  olmazsa  Rusya  dağılır,
- Putin'e  tuzak  kuruldu,
gibi  ifadelerle  devam  ettirilmek  isteniliyor..
RUSYANIN  YIKILMASI  VE  DAĞILMASI  NE  GETİRİR, NE GÖTÜRÜR
 
• 1990 - 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması Türkiye ve Türklük alemi için Cenabı Allah'ın bir lütfu olmuştur. Bu dağılma sayesinde hiç beklenmedik  bir  zamanda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Azerbaycan  (Rusya'nın hala manevi baskısı olmalarına rağmen) bağımsızlıklarını elde etmişlerdir..
• Rusya bugün 85 federal bölge ve 14 Cumhuriyet ile varlığını sürdürmektedir.. 14 Cumhuriyetin  hemen  hemen hepsi de Turanî Toplulukların  Cumhuriyetleridir..
Hatta bunlardan Tataristan gibi,  kuruluşu Rusya'dan daha eski,  medeniyeti  Rusya'dan daha yüksek olan Cumhuriyetler vardır..
• Bu günkü Rusya Federasyonu'nun  inkırazı  ve  dağılması halinde dünyadaki Türk devletlerinin sayısı 25'in üzerine çıkacaktır.. Bu konu çok ayrı bir değerlendirme gerektirdiği için çok genel geçiyorum. 
Sonucu  şu şekilde bağlıyorum:  Rusya Türk  Milletine bir imparatorluk borçludur.. Çünkü  Osmanlı  İmparatorluğu'nu dağıtmıştır..
Rusya  tarih boyunca Türk topraklarını işgal etmiş,  Türk Topluluklarını   sürmüş , vurmuş, ezmiş, öldürmüştür.. 
Rusya'nın Milli hedefleri hâlâ  Türk Hakimiyetindeki alanlar üzerindedir.
Devletler de  ağaçlar  gibidir..Ulu  ağaç gölgesinde  bitki  göğertmez..Büyük  devletler de  çevresini  daima  rahatsız  ederler.
O halde Türk çocuğu Bilge Kağan'ın Orhun kitabelerindeki  vasiyetini bir daha okumalıdır..
Bizim,  kimsenin tatlı diline   yumuşak ipeğine kanacak   vaktimiz yoktur,  halimiz kalmamıştır..
RUSYA'NIN İŞGAL  ETTIĞİ BÜTÜN  ÜLKELERE,  KENDİSİNE  SEMPATİ  DUYAN  AZ  BIR  GRUP  VASITASIYLA  GİRDİĞİNİ HİÇ AKILDAN  ÇIKARMAMAK GEREKMEKTEDİR.. Tarih  böyle  söylüyor.
Tarih,  milletlerin hafızasıdır..
Tarihini bilmeyen, tarihini unutan milletler,  alzaymır olmuş insanlar gibidir.. 
İSTEYEN  RUSYAYI SEVEBİLİR,  AMA MİLLETİMİZİN GELECEĞINİ DÜŞÜNMEK DAHA  ÖNEMLİDİR..
 
Allah Ukrayna'ya güç ve kuvvet versin..
Yazıyı okuduğunuz  için  teşekkür  ederim...

A.Topaç- Konya
Editör: TE Bilisim