BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile.

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun...

Ey! bu sonsuz âlemleri, bir zerreden var eden,

Ey! bu sonsuz nimetleri, kullarına yâr eden,

Bizleri cennetlere, sonsuz hissedâr eden,

Rahmân olan,Rahim olan, bağışlayan RABB'İMİZ.

Bu gece biz , ruhumuzun kirlerinden arındık.

Bu gece biz, beden beden imân ile sarındık.

Bu gece biz, ümitlerin mâbedinde barındık,

Açtığımız bu elleri, boş çevirme YÂ RABBİ !

Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden,

Husûmetten, dargınlıktan, zorbalık ve cebirden,

Er geç, Sana gelmek için, geçeceğiz kabirden.

Gümüşhane ekibiyle 30 saat sonra gelen mutluluk Gümüşhane ekibiyle 30 saat sonra gelen mutluluk

Bize kabir azabını gösterme hiç YÂ RABBİ !

Bu gece af yağmurunu, sağnak sağnak ver bize,

Bu gece cennet yolunu, adım adım ser bize,

Bu gece nûr perdelerin, kanat kanat ger bize,

Mahşer günü, biz kulları, utandırma YÂ RABBİ !

Ataların emâneti, bu mübârek vatanı,

Vatan için şehit düşüp, kucağında yatanı,

O mukaddes kışlalarda eli silah tutanı,

Düşmanların şerlerinden, emin eyle YÂ RABBİ !

Muhammed ümmetini, türlü iftiralardan,

Hürriyete kasteden, çağ dışı belâlardan,

Bütün genç nesilleri, sapık mâceralardan,

Anarşiden ve nifaktan, emin eyle YÂ RABBİ !

Koru bizi, huzuruna kul hakkıyla gelmekten,

Nefsimizin batağına, aklımızı çelmekten,

Koru bizi, Kelime-i Şehâdetsiz ölmekten,

Hesap günü cümlemize, müjdeler ver YÂ RABBİ !

Koru bizi, o günahkâr ve karanlık yollardan,

Gıybet eden, iki yüzlü, o münâfık kullardan,

Koru bizi, gâfillerle, sarmaş dolaş hallerden,

Cümlemizi, hak yolundan, ayırma hiç YÂ RABBİ !

Senden şifâ bekleyen, nice hasta kullara,

Acılarla kıvranan, yetimlere dullara,

Dilenen, dilenmeyen, açlara, yoksullara;

Bunca yükü taşıyacak, sabırlar ver YÂ RABBİ !

Helâl kazançlarına, haram lokma katmayan,

Haysiyet servetini, hiç kimseye satmayan,

Verdiğin nimetleri, çöplüklere atmayan,

Kullarına darlık yüzü, gösterme hiç YÂ RABBİ !

Müşriklerden sığındık, biz îman siperine,

Sabrı silah eyledik, şeytanların şerrine,

Bu dünyada, şan, şöhret, saltanatın yerine,

Son nefeste , bize imân serveti ver YÂ RABBİ !

Senin Yüce Kelâmını, baş tâcı edenlere,

Ve Hazreti Muhammed'in izinden gidenlere,

Şu anda huzurunda, el açan bedenlere,

Cennet anahtarlarını, ihsan eyle YÂ RABBİ !

Canımızın cânânı, gönlümüzün Sultânı,

İki cihan güneşi, MUHAMMED ruhu için,

Kalemiyle, kelâmıyla, İslâm'a hizmet eden,

Enbiyâlar, evliyâlar, âlimler ruhu için,

Mezarları kaybolmuş, nice adsız kahraman,

Nice kefensiz yatan, şehitler ruhu için,

Îman lezzeti tatmış, hayrına hayır katmış,

Bu dünyadan göç etmiş, mü'minler ruhu için,

EL FÂTİHA !...

GÜN VE GECENİZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN..

GÜNAYDIN..

HAYIRLI VAKİTLER..

Mübarek gecenin rahmet bereket ve

Feyzi üzerimize olsun.Allah Kuran ve

sünnet üzere bir ömür nasip etsin

günahlarımızı affetsin! Türk milletini

mazluma garibe yetime uzanan el etsin.

Editör: Kerim Öztürk