Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden Ülkücü Bir Doktorun Kaleminden

Noel, Kilise tarafından eski Doğa inançları Şamanizm ve Tengrizmden Çalındı

Dr.Andreea Gianina Jantuan

Romanya’dan, Spiritüalizm ve eski şaman dinleri ile ilgilenen Dr. Andreea Gianina Jantuan ,Gündönümü Noel ve Geyik Kültünün Hristiyanlarca çalındığını ve niteliğinin değiştirildiğini savunuyor.

***

Yılın bu zamanında, Kilise tarafından ataerkil bir hırsızlık olan Kış Gündönümü, “Noel Baba” kavramıyla ortaya çıkar. Yerli şamanik kültürlerden öncelikle Sibirya(Altay ) ve Kuzey Norveç, Finlandiya (Lapland) ve Kuzey Kutup Dairesi'nin İskandinav ülkelerinden çalındı.

"At this time of the year, the Winter Solstice, a patriarchal theft by the Church is revealed by the concept of “Father Christmas.” It was stolen from the indigenous shamanic cultures primarily from Siberia and the Nordic countries of Northern Norway, Finland (Lapland), and the Arctic Circle."

Noel Baba ve onun uçan atlarından çok önce, Kış Gündönümünde güneş tanrıçasının kızağını çeken dişi ren geyiğiydi. Kışın pagan geleneklerinin “Hıristiyanlaştırıldığı” zaman “Noel Baba” doğdu.

Kış Gündönümünde ışık ve ışığın geri dönüşünü getiren asla "Noel Baba" değildi - eski Geyik Anası "Noel Anaydı. Bir zamanlar kışın en uzun gecelerini gündüzlerinde hayat veren ışıkla geçen oydu.

Ren geyiği genellikle boyunları uzatılmış ve bacakları öne ve arkaya doğru savrulan havada sıçrayarak veya uçarken gösterildi. Boynuzları sık sık kuşları, güneşi, ayı ve yıldızları taşıyan hayat ağacı olarak tasvir edilmiştir. Ve kuzey dünyasında, yeni yıla ışık ve hayat getirmek için eski yılın karanlığından kaçan Geyik Anneydi.

Üzgünüm Rudolph, ama erkek ren geyiği kışın boynuzlarını döker, kışın sürüleri yöneten o olduğu için boynuzlarını koruyan sadece dişi geyiktir. Erken Neolitik dönemden beri, dişi ren geyiği kuzey halkı tarafından saygı gördü. Hayatta kalmak için bağımlı oldukları sürülerin lideri olan “hayat veren anne” idi ve süt, yiyecek, giyecek ve barınak için ren geyiği göçlerini takip ettiler.

(.....)

Andreea Gianina Jantuan

Editör: Kerim Öztürk