Ulu Tanrı!

Güzel Tanrı!

Gök Tanrı!

Sen Türkü, Türk yurtlarını koru!

Düşman şerrinden sakla! Türkü yiğitlikte daim et! Türk'ü erlik davasıyla yaşat! Türk'ü gerçekleri görenlerden yap! Pratik insan olan Onu nazariye ve hayale kaptırma! Türk'ün gönlüne kursağına ekmek koymadan evvel Türklük sevgisini koy! Türk'ü ülküsüyle yaşat! Ve ülküsünü gerçek yapmaya çalışsın! Törelerini canları gibi korumalarını sağla! Türk'ün zevk sefa ile rahata ermesini önle! Bilakis zahmete alıştır! Zahmetle yürekleri, bedenleri çelik gibi sert olsun! Bu nedenle onlara yüksek çalışma kudreti verirsin, Türk'ü güçlü, kudretli cevval edersin.

Türk'e değişmez bir seciye ver! Zamanla seciyesi değişmesin, sadece gelişmede uygun görsün!

Ulu Tanrı

Milli güç, namus, ahlak, azim, sebat, ülkü, Türkçülük ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat, teşkilat, düzen, beden kuvveti ve zenginlikle hasıl olduğundan Türk'e bunları ver! Türk'te hırsız, namussuz türerse hemen kahret! Türk'e benlik hem de yüksek bir benlik ver! Türk nefsine hakim olsun.

Türk'ü güçlü, ciddi karakterli olarak yarat! Hislerine kapılıp öfke ile ayaklanmasın! Birden bomba gibi parlamasın! Daima soğukkanlı olsun! Türk'ü her milletten cesur yarat! Türk geçmişi asla unutmasın!

Yarabbi namussuz bir tek Türk yaratacağına dünyayı yık daha iyi. Ne kadar korkak Türk varsa onları helak et! Türk her şeyi görsün, onu diğerleriyle değerlendirsin, tecrübe ile değerlendirsin! Yalnız akıl ve mantık denen şeylerle bırakma onu! Sabırlı, derde dayanıklı olsun! Dönek Türk yaratma! Türkleri maymun iştahlı yapma! Türk daima ihtiyatla adım atsın! Kimsenin tatlı diline inanmasın! Kimseye emniyeti olmasın!Çalışma zekadan üstün bir kıymet olduğundan, Tanrı, sen Türk'ü çalışkan et! Türk'ün ömrü çalışmayla geçsin! Ona daima çalışma aşkı ver! Hele el birliğiyle çalışmayı adet edinsin! Tembel Türk'ü cezalandır! Türk'e her milletinkinden üstün bir zeka ver! Zeka ve çalışma bir olunca Türk'ün önünde durulmaz!

Milli işte yadlara karşı hak iddia etsin! Hak ne kadar çok iddia edilirse sonunda haksız hak sahibi haklı oluyor.

Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna ulaşmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sabır lazım olduğundan Türkleri ahlaklı, sebatlı; fedai yap!

Türk'ün tepesine düşman koyma! Bir milleti bir zalim elin birleştirmesi ne ola ki? Bu yapaydır, bir gün birden dağılır. Onun için, Tanrı, sen Türkleri kendi elinle birleştir ve her şeyden önce onların gönüllerini birleştir! Onları tek bir baş gibi birleştirici unsur sahibi et! Türk'ü yabancı unsurlardan kurtar! Türk'ü daima uyanık yap! Türk, Türklük için namus için ölüme düşünmeden gitsin!

Türk'ü töresine sadık kıl, Tanrı! Türk budunu! Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesiyle bugüne gelmiş büyük hikmetlerdir! Onda hatta aklımızın ermediği hakikatler vardır. Tanrı beni töreye dokunmaktan, dokundurmaktan sakladı ve saklasın!

Güzel Tanrı!

Sana hepsinden çok yalvardığım şudur: Türk'ü dalkavukluktan kurtar! Dalkavukluk ve emsali vasıtalarla zengin olmaktan koru! Türk'e para hırsı verme! Dalkavukları yok et

Türklere daima dayanışma duygusu ve hırsı ver! Türk'ün dimağını tetkik, tahlil ve terkibe alıştır! Ona atılganlık duygusu, hevesi ve cesareti ver!

Bu Bir Anma Değil Yaşayan Çınara Vefa Günüdür Bu Bir Anma Değil Yaşayan Çınara Vefa Günüdür

Kaynak: Oğuz Kağan'ın Türklük duası - Harun A. Altuntaş

Editör: TE Bilisim