Araplar Filistin'in en eski halkı olarak kendilerini görüyor. Sami soyundan gelen bir halk olan Amelika halkını ataları olarak gören Araplar, Kenanlıları, Mısırlıları Ad ve Semud kavmini de Arap sayıyorlar. Eğer ileri sürüldüğü gibi Amelika kavmi Arapların atası ise onların ana yurdu Babil idi. Bölgeye sonradan geldiler. Yahudiler de bölgeye Mısır'dan geldi. Yahudilerle Amelika kavmi arasındaki ilk savaş ise Amelika kavminin İsrailoğullarına saldırısı ile başladı. Bu ilk savaş Sina'nın güneyindeki Refidim'de gerçekleşti. Savaşı İsrailoğulları kazandı. Bu arada İsrailoğullarının da bir Sami kavmi olduğunu dolayısıyla Araplarla aynı soydan geldiklerini de belirtelim... Filistinliler ise o bölgeye Girit'ten yahut Anadolu'dan geldi. Onlar aslen Arap kökenli bir halk değiller. Kanımca Amelika kavmi de Arap kökenli olmaz. Zira o sırada Arap dili ve kimliği henüz oluşmuş değildi. Sami dili söz konusu idi ki bu dil zaten Arapça, İbranice, Süryanice, Asurca gibi dillerin atasıdır. Bu durumda Arapların Yahudileri ve Süryanileri de ataları kabul etmeleri gerekir.

Gerçek şu ki Araplar, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'den, Yahudiler de öbür oğlu İshak'tan gelmektedir. Ancak Amelika kavmi İshak'ın torunu Elifaz'ın cariyesi Timna'dan doğan oğlu Amelek'ten geliyor. Yani neresinden bakarsanız bakın Yahudiler ve Araplar aynı soydan gelen iki kardeş kavim. Ama birbilerine çok şiddetli bir biçimde düşman olmuş iki kardeş kavim.

Umarım yakın zamanda nihaî barışa ulaşırlar. Aralarındaki savaşta kadınlara, çocuklara ve yaşlılara dokunmama ilkesine bağlı kalırlar.

Arap- Yahudi savaşı bir an önce bitmeli.

Bağımsız Filistin devleti kurulmalı ve dünya bu sorundan artık kurtulmalı...

HEMEN BARIŞ!

İngiltere donanma ile Çanakkale'yi geçerek İstanbul'u almak için harekete geçiyor İngiltere donanma ile Çanakkale'yi geçerek İstanbul'u almak için harekete geçiyor

SAVAŞA HAYIR!

Editör: Kerim Öztürk