Önce HDP'in başkanlarına şunu soracağım: Siz bir etnisiteyi mi temsil ediyorsunuz yoksa Türkiye halkını mı?

Bizde belli sol kanat etnisiteyi öne çıkarır, HDP'ye oy verir ve hatta o partiden milletvekili seçilir. Bu sol kanada da soracağım: Siz Türkiye için mi varsınız yoksa bir etnik kitle için mi?

Siyasal ve düşünsel bir hesaplaşma! Siyasal ve düşünsel bir hesaplaşma!

Komünist yönetimler çökünce, boşlukta kalanlar mikro milliyetçiliğe sarıldılar. Kan bağı olsun olmasın bir etnisite için hülyalar kuruyorlar.

HDP'nin bir başkanı Prof. Dr. Mithat Sancar"Bir etnisite"yle nasıl kan bağı vardır? Onun da bağı benim gibi sanırım. Akrabalık ilişkisi. Fikrî zeminde o nerede ben neredeyim!

Mithat Sancar'ın yakın akrabası Prof. Dr. Aziz Sancar ilk Ülkü Ocaklılardan. Nobel ödülünü aldığında ayrıntısını yazdım. Türkiye onun fikrî kimliğini bizden öğrendi.

Daha önce mikro milliyetçilik üzerinde durmuş, "Türk"ün, "ırk" temeline asla dayanmadığını, aynı duygu ve düşünceleri paylaşmış, bütün etnik grupların "Türk" çatısı altında toplandığını yazmış, Prof. Dr. Afet İnan'ın, Mustafa Kemal'den naklettiği şu sözleri vermiştim:

 "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış tevsimler (adlandırmalar) birkaç düşman aleti, mürteci, beyinsizden maada hiçbir millet ferdi üzerinde teellümden (elem) başka bir tesir hasıl etmemiştir. Çünkü bu millet efradı da umum Türk camiası gibi aynı müşterek maziye, tarihe, ahlaka, hukuka sahip bulunmaktadır." (Afet İnan. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Ankara 1969, s. 351)

Kimileri tuzağa düşmeye teşne. Seçim sath-ı mâiline girdik. "Kürt seçmen" gırla gidiyor! İslâmcı kesim de bu ifadeyi kaleminden, dilinden düşürmüyor.

Önce, böyle adlandırmayla nereye varılacağını düşünmek gerekir.

Yukarıda Mustafa Kemal'in sözlerini verdik. İslâmcılarımız acaba "ümmetçi" anlayışa aykırı bir taraf bulabilirler mi? Bir bütünlükten bahsediyor, aşiretçilik zihniyetini yeriyor. Bir bakıma Cahiliye Dönemi'nin anlayışını reddediyor.

Kim ki ülke bütünlüğünü parça parça etnisite haritalarına böler, onun, bilerek veya bilmeyerek, Türkiye'ye kastı var demektir.

Bir gazeteci, Candan Tolga Işık, o kadar tecrübesine rağmen tuzağa düşmüş. HDP'nin eski yan başkanlarından mahpus Selahattin Demirtaş'a "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" diye soru yollamış.

Selahattin aşiret lideri mi?! Eski bir parti başkanı. Selahattin muhtemelen mantık yürüterek, -okuduğum kadarıyla- içine "Kürt" katmadan yuvarlak cevap vermiş.

Türkiye'de birçok farklı etnisite var. Onlar da Osmanlı dağılırken "cemiyet" kurmuşlar, pay kapmak istemişti. Diğer etnisiteler, ellerine silah almadıkları için mi adları geçmiyor?

Kanmayalım, oyuna gelmeyelim.

..............

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz Hoca uzun zamandır menhus hastalığın pençesindeydi. Kaybettik. Allah rahmet eylesin. İlâhiyatçıydı. Bir dönem ekrandan inmezdi. Değişik görüşleri vardı. Birçok gazetede bir araya geldik. Başlangıcımız Hergün gazetesidir. Şunu hatırlatayım: 28 Şubat örtülü darbesi vetiresinde M.Ü. İlahiyat Fakültesi dekanıyken despotları idare ederek özellikle kız öğrencilerin hak ve hukukunu korumuştur. Mekânı cennet olsun. 

Arslan TEKİN

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve haberalp'in editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Editör: Kerim Öztürk