Esir alınan 13 İngiliz generalden 11'i bu karede...

Zaferin ardından Halil Paşa, 6. Ordu'ya yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

Üç Tarz-I Siyaset... Üç Tarz-I Siyaset...

'"Orduma: 
Arslanlar. Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. 

Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. 

Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir.

Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür.Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. 
İşte '
Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı' birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz."

Fotoğraf: Kûtülamare'de esir alınan İngiliz generallerin Bursa'dayken çekilmiş bir fotoğrafı, 1916.

*TC Ankara Hasanoğlan köy enstitüsü grubu paylaşımıdır..

Osmanlı’nın İngilizlere yaşattığı ağır hezimet!

Editör: Kerim Öztürk