Kimsenin oyu kimsenin cebinde ipoteğinde değildir. Allah herkese akıl fikir irade vermiştir. Oyunu verirken iradesini kullanır sonuçları da iki cihanda tarih gelecek nesiller önünde sorumlu olur.

Birinci turu geçemeyen gerek Sayın Sinan Oğan gerekse ikinci tura kalan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iki aday kendilerine verilen ilk turdaki oylar ne heybelerinde ne de ikinci tur için garanti değildir.

Bu seçmen iradesine haksızlıktır. Sayın Sinan Oğan’da ikinci turda kimi desteklerse desteklesin ona oy verenler tarif ettiği destek verdiği adaya blok konsolide oy vermelerini beklemek abesle iştigaldir.

Herkes hür serbestçe istediği adaya oy verir. Burada asıl vurgu hassasiyetleredir. Nedir bu hassasiyetler?

Sinan Oğan’ın kamuoyuna yansıyan talepleri Türk’ün varlık ve beka şartıdır. Anayasa’nın ilk 4 maddesi, Türk ve Türkçe gitmesin. Çok dillendirilen Anayasanın ilk dört maddesi şöyledir.

I. Devletin şekli

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Bunlar yediden yetmişe Türk milletinin olmazsa olmazıdır. Terörle mücadele sürsün! Terör örgütlerinin siyasi uzantılarının talepleri reddedilsin! Sığınmacılar ülkelerine geri gitsin!

Tek Suçları Müslüman Olmak Düşmanları Tarafından Türk Görülmekti! Tek Suçları Müslüman Olmak Düşmanları Tarafından Türk Görülmekti!

Sahi bunların neresi yanlıştır?

Ülkenin müştereklerinin korunması terör örgütlerinin uzantılarının siyasi taleplerine koltuk için taviz verilmemesi gerekmez mi?

İnsanımız mağdurken bu kadar sığınmacıyı bu ülke nasıl kaldırır?

Artık devlet ve milletin tahammül sınırları aşılmış sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.

Bu yük artık kaldırılamaz. Kime oy verirsek verelim bu gerçekleri oy verdiğimiz partiye lütfen hatırlatalım.

Paylaştığım bu görüş toplumun yüzde yüze yakını “sığınmacılar gitsin” kanaatindedir.

Ama kutuplaşma siyasi gerginlik güvenlik kaygısı en önemli oy verme sebebidir.

O gelirse bu giderse edebiyatı 50 yıllık siyasi hayatımda çok müşahade ettiğim seçmen iradesini ipotek altına alma algı operasyonudur.

Ülke gerçek gündemi sorunlar ve çözüm yolları üzerinden seçim kampanyası dönemini bir gün yaşar inşallah!

Etnisite, mezhep, inanç, aşiret, tarikat ve cemaat üzerinden siyaset yapmak oy istemek ilkelliktir.

Yöneticileri ehliyet, liyakat, kabiliyet, adalet, asalet vb. ilkelerle seçmedikçe patinaj yapmaya devam ederiz.

Seçim neticelerinin aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Sabri Şenel – 19.05.2023 / İstanbul

Editör: Kerim Öztürk