Kürtçe’nin İlginç Temelleri Kürtçe’nin İlginç Temelleri

Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten’in Limonlu Bahçe Konakları projesindeki RANTı durdurma davasında mahkeme yürütmeyi durdurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi karara itiraz etti. Üst mahkeme de itirazı REDederek Ümraniye’de yaşanabilecek bir RANTın daha önüne geçmiş oldu.

“BELİRTİLEN HUSUSLAR KARARIN KALDIRILMASINI GEREKTİRECEK MAHİYETTE DEĞİL”

Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, itiraz istemine konu edilen mahkeme kararının uygun görüldüğüne dikkat çekilerek “İtiraz dilekçesinde belirtilen hususlar söz edilen kararın kaldırılmasını gerektirecek mahiyette olmadığından, itirazın REDDİNE, dava dosyasının mahkemesine iadesine 16/08/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denildi.

Bu arada yürütmeyi durdurma kararına rağmen arazide başlayan Limonlu Bahçe Konakları projesinin inşaat çalışmaları halen sürüyor.

ÖZGÜR ÜRETEN, “ÜMRANİYE İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Karar sonrası Ümraniye Gündemi’ne konuşan Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten, “Ümraniyeli vatandaşlarımızın nefes alabileceği alan kalmadı. Az miktarda kalan alanları ranta heba ettirmeden, yaşanabilir bir Ümraniye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakanlık ve Ümraniye Belediyesi’nin, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması için yaptıkları iptal talepleri 4. İdari Dava Daire’si tarafından reddedildi. Kararın, Bakanlık ve Ümraniye Belediyesi tarafından en kısa zamanda uygulanmasını takip ediyoruz. Aksi bir durumda tüm hukuki haklarımızı kullanacağız” dedi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ümraniye Yamaneveler‘deki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan Doğa Madencilik A.Ş’ye ve TÜRKSAT‘a ait parseller için Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan imar planı değişikliğini 2021 yılında onaylamıştı. Plan değişikliği ile parsellerdeki ‘PTT alanı’, ‘park’ ve ‘yol’ fonksiyonları değiştirilerek dev araziye ‘ticaret-konut’, ‘millet bahçesi’, ‘park’ ve ‘yol’ fonksiyonları verilmişti.

Plan değişikliğine karşı Ümraniye CHP Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten, nüfus ve yapılaşma oranının yüksek olduğu bölgede yeni alanların yapılaşmaya açılmasının nüfusu arttıracağını, alt yapı yatırımlarının aksayacağını belirterek dava açmış, kamu yararına aykırı olan planların iptalini istemişti.

İstanbul 8.İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesi ise yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına ilişkin itirazda bulunarak davayı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge 4. İdari Dava Mahkemesinde görülen dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge 4. İdari Dava Mahkemesi itirazı redederek, dava dosyasının mahkemesine iadesine oybirliği ile karar verdi.

HABER: Kerim ÖZTÜRK // Ümraniye Gazetesi // 29.08.2022

Editör: Kerim Öztürk