Osmanlı Türk ilke, töre ve Türk devlet geleneklerine göre kurulmuş, zamanla kuruluş ayarlarından kopmuş, özellikle zayıfladığı dönemlerde farklı etnik ve inançlar daha fazla imtiyaz görmüştür.

Devletin son asırlarında kurucu unsur Türkler itilip kakılıp diğer Ermeni, Rum, Yahudi dönme, devşirme devleti ele geçirmiş, imtiyaz görmüş baş tacı edilmiştir.

Asırlarca ticari hayat başta her alanda çok rahat bir hayat sürmüşlerdir.

Zaten nüfusun yarıya yakını gayrimüslim ve Türk dışı unsurlardan oluşmaktaydı.

Türkler cephelerde yıllarca kan, can verip ağır bedel öderken İngilizler başta Avrupa ülkeleri Rusya gayrimüslimleri tahrik teşvik ve casus üssü beşinci kol olarak kullanıp her türlü ayaklanma ile oluk oluk Türk kanı akıtmıştır.

Devlet küçüldükçe küçülüyor alınan borçlar ve yönetim zaafları ile hasta adam muamelesi görüyor.

Birinci Dünya Savaşı mağlubiyetinde Sevr ve Mondros mütarekesi ile ülke param parça korkunç işgal yaşıyordu.

Sonunda iş başa düştü kuruluştaki kurucu unsur Türkler Atatürk ile yeniden sahneye çıkıyor.

Çok zor şartlarda verilen milli mücadele ile dünyada emsali görülmemiş işgale kutlu mübarek asil bir milli dirençle emsali görülmemiş destansı bir mücadele ile işgalcileri ülkeden kovmuştur.

Osmanlı’nın devamı yeni Türkiye Cumhuriyeti devletini kuruyor, imtiyazlarını kaybeden himayecilerin artık yapacağı bir şey kalmayan gayrimüslim gayri Türk unsurlar için artık imtiyazları için kaçınılmaz son geliyor.

Devlet artık kuruluş ayarlarına Türk milletinin değerlerine dönüyor.

İşte kaybedilen imtiyaz avantaj gayri Türk unsurlar için “kendim ettim kendim bulduma” dönüyor. Artık gizli Ermeni, gizli Rum, gizli Yahudi olarak çoğu kez din maskesi bazen laiklik adı altında din düşmanlığı farklı ideolojik maskelerle Türk düşmanlığı başlıyor.

İşte yeni Osmanlı maskesi o imtiyazları avantajlara yeniden kavuşmanın adı arayışı oluyor.

Kurtuluş Savaşı’nda İngiliz’in himayesi mandası yeni dönemde yeşil kuşak Ciasal İslam, fetö vb. tarikat-cemaatler üzerinden o azınlık imtiyazı düzeninin adı yeni Osmanlı özlemine dönüşüyor.

Yeni Osmanlı Youtube Paul benze Soros BOP’la Ciasal İslam Halifelik projelerine dönüşüyor. Fesli Kadir halifelik olsun da Amerikan eliyle olsun zırvası hezeyanı başka ne anlam ifade eder ki?

Gayrimüslim azınlıklar varken onlarla yol yürüyenler şimdi İngiliz, ABD İslamı ile yol almak için fonlanan, beslenen, satın alınan şahıslarla yürütülen projelere dönüşüyor.

Temel sorun bu ihanetin Türk milleti tarafından anlaşılmasını engellemek için dini hassasiyetlerimize sinen maskeli casusları tanıtmasını sağlamak.

İşte o maskeleri indirmek ihanet tuzaklarını parçalamaktan geçiyor.

Türk milleti şartlar ne kadar zor olsa da 21. Asrı Türk Asrı yapmakta kararlıdır.

Dünyanın kalbi bir coğrafyada çok özel bir millet olan Türk milletine hem Türk dünyasının hem insanlığın hem de mazlumların hasreti vardır.

Türk milleti insanca yaşama insanı yüceltmenin binlerce yıllık Türk kültür ve medeniyet değerlerinin yaşaması insanlığın huzuru mutluluğu varlığı için şarttır.

MHP’nin AKP raporu ortaya çıktı! MHP’nin AKP raporu ortaya çıktı!

Sabri Şenel – 22.08.2023 / İstanbul

Editör: Kerim Öztürk