Bizim “Osmanlı” dediğimiz devlet, resmî ad olarak hiçbir zaman “Osmanlı Devleti”, “Osmanlı İmparatorluğu” gibisinden içerisinde “Osmanlı” kelimesinin geçtiği bir isim kullanmamıştır; 
Devletin resmî ismi asırlar boyunca “Devlet-i Aliyye” yani “Büyük Devlet” olmuştur!
Türk tarihinde aslında sadece iki devlet vardır: “Doğu” ve “Batı” Türk Devletleri... 
“Doğu Türk Devleti” Göktürkler’den başlar, Timur, Bâbür, Altınordu ve diğerleri ile devam eder. 
Batı’ya doğru ilerleyen Türkler de gittikleri yerlerde kendi devletlerini kurmuşlardır, 
Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları ile Türkiye Cumhuriyeti de “Batı Türk Devletleri”dir.
HANEDAN İSMİ GELENEĞİ
Tarihteki Türk Devletleri, yani Cumhurbaşkanlığı Forsu’nda da yeralan 16 devlet, “Doğu” ve “Batı” Türk Devletleri’nin devamlılık esası dahilindeki yeni şekilleridir. 
Yıkılan bir devletin yerine derhal yenisi kurulmuş, 
Türkçe günlük konuşmada devletten bahsedilirken o kurucusunun yahut idarecisi olan hanedanın ismi ile söylenmesi gelenek olduğu için herbiri başka isimler almıştır.
 “Osmanlı” sözü de bu geleneğin devamıdır,
 yani devletten kurucusu ve asırlar boyunca idarecisi olan hanedanın adı ile bahsedilmesinin örneğidir.
RESMİ İSİM, BUDUR!
İmparatorluk isim olarak daima “Devlet-i Aliyye” terkibini kullanmıştır ama son zamanlarında nâdiren de olsa terkibin sonuna “Osmaniye” kelimesi de ilâve edilmiş ve “Devlet-i Aliyye-i Osmaniye” hâlini almış ama resmî isimde bir değişiklik olmamış, 
her zaman “Devlet-i Aliyye” olarak kalmıştır.
 “Osmaniye” sözüne özellikle 19. asrın ikinci yarısından itibaren rastlanır, 
Bazı Türkçe belgelerde de bu şekilde geçer ama uluslararası yazışmalarda ve yabancı memleketler ile yapılan anlaşmaların Türkçe tercümelerinde, yani resmiyette daima “Devlet-i Aliyye” vardır.
Peki, devletin Türkçesi bu şekilde olan ismi yabancı yayınlarda, belgelerde, yazışmalarda, vesairede nasıl geçiyordu?
Bilmeyenler belki şaşıracaklardır ama Batı dünyası “Devlet-i Aliyye” karşılığı olarak her zaman “Türkiye”yi kullanmıştır! 
Devletin ismi yazıldığı batı diline göre “Turquie”, “Turkey” yahut “Turchia” veya “Türkei” olmuş, imparatorluktan bahsedildiğinde de “Türk İmparatorluğu” denmiştir.
Murat bardakçı.
.
Aslına bakarsaniz fatihten sonraki padişahlar kendilerini türk olarak görmedikleri için türk kelimesini de kullanmamislardir. Kendileri ni " al_i Osman. Osman'ın oğlu" olarak tanımlarlar di, fakat Avrupa'nın gözünde her zaman türk denildi. 
Türk bilindi.
**
resimler.
John Speed’in 16. yüzyılda yaptığı “Türk
İmparatorluğu” haritası.
Abraham Ortelius’un 1579’da Anvers’te basılan
haritası. Altta “Türk İmparatorluğu” yazıyor.

Milliyetçiler neden iktidar olamaz? Milliyetçiler neden iktidar olamaz?

Editör: Kerim Öztürk