Üç Tarz-I Siyaset... Üç Tarz-I Siyaset...

Osmanlı'nın en güçlü zamanında 1551 de Rus çarı  zalim Korkunç Ivan Altınorda Devletinin bölünmesiyle ortaya çıkan hanlıklardan Kazan Hanlığı'nı yokediyor topraklarına el koyuyor, o tarihlerde başlayan emperyalist Rus işgali kadim Türk yurtlarını birer birer işgal ediyor ele geçiriyor . 

Ne yazık ki en güçlü zamanında Osmanlı bu işgallere sessiz kalıyor . 
Sibirya  Orta Asya Türkistan ( Batı Türkistan ) Kırım Kafkasya işgal ediliyor,Tarihin hiçbir döneminde Rus'un olmayan topraklar Rus hegomanyasına giriyor, girdiği yerlerden de çıkmıyor,sömürünün kıralını yapıyor.

Bu işgallerden Kafkaslarda ki ne Şeyh Şamil kahramanca uzun süre karşı koyuyor, hiçbir yerden yardım alamadığı için sonunda emperyalist Rus Kafkasları ele geçiriyor.

Savaş sonunda hicaza gitmek üzere yola çıkan Şeyh Şamil  İstanbul'a Payitaht'a uğradığında, hoşgeldin diye elini uzatan zamanın Padişahına tarihi sözünü söylüyor:
"Kafkaslarda bu eli çok bekledim"

Editör: Kerim Öztürk