*Milletinin geçmişinin, üstünlüklerinin ve zayıflıklarının da farkında olmaktır.

*Çağın gereklerinin ve gerçeklerinin farkında olmaktır.

*Siyasi partileri amaç değil, araç olarak görmektir.

*Adamın adamı olmadan, ilkeleri ve etik değerleri günübirlik kişisel hırslara kurban etmeden inisiyatif kullanabilmektir.

*Irkçılık merkezli olmayan, milletleşme sürecinin referansları olan nesep ve sebep milliyetçiliğini birleştiren, Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene" sözünün içeriğini ve kapsamını doğru anlamaktır.

*Milli ve yerli değil, milli ve Turani olmaktır.

*Turan'ı Türk devletleriyle sınırların birleştirilmesi değil, diğer Türk devletlerinin de iradesine saygı duyarak sınır kısıtlamalarının kaldırılması, en üst düzeyde kültürel, siyasi ve ekonomik işbirliği olarak anlamaktır.

*Vatan toprağında ve denizlerimizde, hakimiyetin kayıtsız şartsız Türk milletinin olduğunu vazgeçilmez ve tartışılmaz bilmektir.

Türkiye’nin İşgali Türkiye’nin İşgali

*İçeriden veya dışarıdan etkilerle, ülkesinin demografik yapısının  bozulmasına, nesillerin dejenerasyonuna, millet olabilme temelinin yıpratılmasına, kendi ülkesinde başkalarının etkin olacağı grup, yapı, bölge ve gettoların oluşmasına karşı durmaktır.

*Emperyalizm ve kapitalizmle, Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda mücadele edebilme yeteneği ve direncine sahip olmaktır.

*Kendi milletine, sosyal devlet, demokrasi ve hukukun en üst seviyesini layık görmektir.

*İçeriden veya dışarıdan bazı odakların, birilerinin jandarması, değnekçisi değil, sivil, demokratik, hukukun üstünlüğüne inanmış ve Türk milletinin kendisi olmaktır.

*Din ve mezhep ayrımı gözetmeden milletini sevmektir. İnançlarla bir sorunu olmamak ama din tacirliğine, yozlaşmaya da fırsat vermemektir.

*Kültürel değerlerimize, çevreye duyarlı, insan ve hayvan haklarına saygılı olmaktır.

*Cehaletle mücadeledir ve milletinin her ferdinin en iyi eğitimi almasıyla, küresel güçlere direnç gösterme ve onlarla yarışmanın mümkün olduğunu bilmektir.

*Dünyanın reel politiğinin, ekonomik sistemlerin farkında olarak, dikkate alarak, milletinin menfaatine üretim ve ekonomik modellerde ısrarcı olmaktır.

*Bütün bunlar için gerekli bilgi, birikim, donanım, planlama yeteneği ve azme sahip olmaktır

ALINTI

Editör: Kerim Öztürk